Nyhetsartikel
16 dec 2019

MUF Örebro län distriktsstämma 2020

Härmed kallas samtliga distriktets medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet Örebro län till 2020 års distriktsstämma.

Distriktsstämman är MUF Örebro läns högsta beslutande organ och avgör bland annat vad MUF Örebro län ska tycka i viktiga politiska frågor samt vilka personer som ska leda distriktet under det kommande verksamhetsåret. Ordinarie stämma hålls en gång per år och det är ett utmärkt tillfälle för medlemmar att påverka politiken i praktiken, delta i debatter och träffa andra medlemmar. 

NÄR?
8 februari 2019 kl. 09:30-18:00

VAR?
Bofors Hotel, Hyttåsvägen 12, 691 50 Karlskoga

TRANSPORT
Det enklaste sättet att ta sig till Bofors Hotel i Karlskoga är genom buss 500 (riktning Karlskoga) från Örebro resecentrum, gå då av vid Rosendal och sedan är det en kort promenad till Bofors Hotel.

INCHECKNING
Sker från kl 09:30, stämmans startar därpå kl 10:30.

MOTIONER
Rätt att väcka förslag (motioner) till distriktsstämma tillkommer distriktsstyrelsen, föreningar och varje enskild medlem i distriktet. Förslag från medlemmar på vilken politik distriktet ska driva eller andra verksamhetsmässiga saker, ska skickas till Magnus Stålberg på "Magnus.stalberg@moderaterna.se" senast den 13 januari.

KANDIDATUR
Kandidaturer & nomineringar skickas till valberedningens ordförande Maria Hedwall på "Maria.hedwall@orebro.se" senast den 5 januari.

Valberedningen kommer genomföra valberednings intervjuerna under helgen v.2 den 11 & 12 januari.

POSITIONER ATT KANDIDERA TILL
Distriktsordförande             

1:e vice distriktsordförande

2:e vice distriktsordförande 

MSU-ansvarig

Ledamot

HANDLINGAR
"Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, distriktsstyrelsens förslag samt övriga förslag försedda med distriktsstyrelsens yttranden ska finnas tillgängliga för distriktets medlemmar senast 7 dagar före stämman." Handlingar till distriktsstämman kommer därmed skickas ut till anmälda medlemmar och läggas upp i interna grupper senast 7 dagar innan stämman startar.

ANMÄLAN
Anmälan sker via "https://forms.gle/7g5G5iSXhsjqkumd6". För att du som medlem ska ha rösträtt under stämman måste du anmäla dig senast 7 dagar innan stämmans öppnande, alltså senast den 1 februari 2019 kl. 10:30 samt förnya ditt medlemskap, mer i kommande stycke. För lunch, fika och stämmomiddag krävs anmälan senast 23 januari 2020 kl. 23:59.

RÖSTRÄTT & MEDLEMSKAP
"Vid distriktsstämma äger samtliga distriktets medlemmar rösträtt."  För att erhålla rösträtt på stämman måste du vara medlem i MUF Örebro län antigen blivit medlem eller förnyat ditt medlemskap (efter 31 december 2019) inom rimlig tid. Gick du med innan den 1 september 2019 och inte har förnyat ditt medlemskap måste du göra det (efter 31 december 2019), gick du med efter den 1 september 2019 är du även medlem under hela 2020. Observera att du endast kan inneha rösträtt på en distriktsstämma per år samt måste anmält dig senast 1 februari 2020 kl. 10:30.

STÄMMOMIDDAG
Efter stämman är det dags för den traditionsenliga stämmomiddagen. Det kommer bjudas på en middag, talare, underhållning och mycket mer. För att delta på stämmomiddagen krävs anmälan senast den 23 januari 2020 kl. 23:59.

DELTAGARPAKET
Endast stämman: 0 kr

Medlemmar i MUF Örebro län: 50 kr*

Medlemmar i MidSwe distrikten**: 200 kr*

Medlemmar i övriga distrikten: 250 kr*

*Stämma, fika, lunch & stämmomiddag
**MUF Värmland, MUF Dalarna, MUF Västmanland, MUF Södermanland

BETALNING
Ska du betala din deltagaravgift själv görs detta via bankinsättning till MUF Örebro län eller genom Swish till Magnus Stålberg.

Bankgiro: 5572-1880

Swish: 072-906 71 22

Märk betalningen med "STÄMMA20 och NAMN". Sista dag deltagaravgiften skall vara tillhanda är 24 januari 2020.

Ska ditt distrikt, förening eller partiförening betala deltagaravgiften kommer dessa att faktureras i efterhand.

BOENDE
Besöker du stämman från utanför Örebro län och är i behov av sovplats. Hör då av dig till stämmoledningen (kontaktuppgifter längst ner), skall det förhoppningsvis gå att lösa en enklare typ av sovplats.

MUF-MANIFESTET
I enlighet med 2019 års stämmobeslut ska MUF Örebro län sammanställa, uppdatera och presentera beslut från distriktsstämmor från och med 2019 och framåt. Denna sammanställning som vi valt att kalla MUF-manifestet kan du hitta i MUF Örebro läns egna interna grupp via följande länk: "https://www.facebook.com/groups/5371851950/?ref=share"

AVANMÄLAN
Eventuell avanmälan måste göras senast 23 januari 2020 kl. 23:59. Vid avanmälan efter 23 januari 2020 kl. 23:59. kommer hela fulla deltagarkostnaden att debiteras (inte samma som deltagaravgiften). Avanmälan sker till "magnus.stalberg@moderaterna.se". Vid utebliven närvaro debiteras fulla deltagarkostnaden (inte samma som deltagaravgiften). 

MUF's alkoholpolicy
Under hela stämman samt under stämmomiddagen gäller MUF´s alkoholpolicy. Samt medhavd alkohol är ej tillåtet. Bryter du mot detta kommer du skickas hem och fulla deltagarkostnaden att debiteras (inte samma som deltagaravgiften).

GDPR
Så här hanterar vi dina personuppgifter https://muf.se/gdpr/

KONTAKTUPPGIFTER
Har du några funderingar gällande distriktsstämman eller vill du engagera dig i MUF? Kontakta då någon ur sämmoledningen.

Magnus Stålberg: 072-906 71 22 eller Magnus.stalberg@moderaterna.se

Lucas Holmberg: 072-311 14 35 eller lucas.holmberg00@gmail.com

Amanda Lindgren: 070-675 22 42 eller amandasofia2001@telia.com

Frihetliga hälsningar,
MUF Örebro län