Nyhetsartikel
9 jan 2020

MST Örebro årsmöte 2020

Härmed kallas samtliga medlemmar i Moderata studenter Örebro till 2020 års årsmöte med MST Örebro. Årsmötet kommer att hållas lördagen
den 25 januari på partilokalen (Järntorgsgatan 3, Örebro) klockan 15:00.

ANMÄLAN
För att du som medlem ska ha rösträtt under årsmötet måste du anmäla dig senast 2 dagar innan årsmötets öppnande, alltså senast den 23 januari 2019 kl 15:00. Anmälan görs antingen på mail carl.alm95@gmail.com, eller tel. 0730698496 eller på messenger till Carl Alm.

MOTIONER
Motioner skickas till carl.alm@gmail.com senast den 18 januari kl 23:59.

KANDIDATURER
Kandidaturer skickas till maria.hedwall@orebro.se senast den 11 januari kl 23:59.

Positioner att kandidera till:
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot

RÖSTRÄTT & MEDLEMSKAP
För att erhålla rösträtt på årsmötet måste du vara medlem i Moderata studenter Örebro. Detta genom att blivit medlem eller förnyat ditt medlemskap (efter 31 december 2019) inom rimlig tid. Gick du med innan den 1 september 2019 och inte har förnyat ditt medlemskap måste du göra det (efter 31 december 2019), gick du med efter den 1 september 2019 är du även medlem under hela 2020.

KONTAKTUPPGIFTER
För frågor eller funderingar hör av dig till Carl Alm på 0730698496 eller carl.alm95@gmail.com

Handlingarna kommer att publiceras i Facebook evenemanget .

Välkomna!