Nyhetsartikel
12 dec 2017

Minnesord Erik Johansson

Tidigare kommunalrådet Erik Johansson har, som tidigare meddelats, avlidit i en ålder av 83 år. Han efterlämnar hustru samt barn i ett tidigare äktenskap

Erik intresserade sig tidigt för politiken och delade redan under uppväxtåren i Hedemora ut valsedlar för Högerpartiet. Som utbildad tandläkare etablerade han sig i Örebro och blev tidigt en drivande kraft i Högerpartiet, sedermera Moderaterna.

Erik Johansson kom att, under lång tid, symbolisera Moderata samlingspartiet både i staden och i länet. Erik blev invald i Stadsfullmäktige 1967 och satt där i över 40 år fram till 2010. Han var kommunalråd i majoritet 1974-1976, oppositionsråd 1977-1991 och Kommunstyrelsens ordförande 1992-1994. Ledamot i Kommunstyrelsen mellan 1974-2002 och Stadsrevisionens ordförande 2003-2006 och dess 2 vice ordförande 2011-2014, ordförande i ÖBO 1992-1994.

Erik var ordförande i Moderaternas länsförbund 1980-1986, kretsordförande i Örebro från 70-talet till 1997 och ordförande i Västra partiföreningen 2010-2014. Erik var under många år vice ordförande i Kommunförbundets länsavdelning.

Erik var en skicklig, ordrik och driven debattör och hade många tuffa debatter inte minst med Axel Gisslén; (S) starke man. Erik hade en mångsidig begåvning och var djupt intresserad i samhällsbyggande och stadsutveckling. Ingen fråga var för liten, eller stor, för att inte intressera och engagera. Erik sökte ständigt kreativa och konstruktiva lösningar på samhällsproblem och blev på så sätt en ny moderat, långt innan begreppet var etablerat.

Erik var även under många år ledamot i Länsstyrelsens styrelse, där han i slutet av varje sammanträde summerade dagens ärenden, diskussioner och lunch i en dikt, skapad under sammanträdet. Sören Gunnarsson, sedermera landshövding, var aldrig sen att upplysa en eventuell ersättare om den tyngd och förväntan som vilade på den som skulle ersätta Erik, inte bara beslutsmässigt utan även diktmässigt.

Få har som han gjort ett livsverk i demokratins tjänst. För sina insatser tilldelades Erik 2015, av partistyrelsen, Gösta Bohman-medaljen, en av moderaternas högsta utmärkelser.

Vi minns med saknad den värme och det engagemang som Erik förmedlade och delade med sig av och som aktivt bidragit till Örebros och länets utveckling.

 Vila i frid.

Anders Åhrlin, kommunalråd Örebro kommun och länsförbundsordförande (M)

Ola Karlsson, regionråd, tidigare riksdagsledamot och länsförbundsordförande (M)

Elisabeth Svantesson, riksdagsledamot och 2:e vice partiordförande (M)