Lotta Olsson

Riksdagsledamot
Kontakt lotta.olsson@moderaterna.se
lotta.olsson@riksdagen.se
072-241 88 17
Jag kom in i Riksdagen 2010, först som statsrådsersättare men nu på eget mandat.

Jag har varit verksam i Civilutskottet, Näringsutskottet och Arbetsmarknadsutskottet under första perioden och nu i Finansutskottet. är också ledamot av Landstingsfullmäktige i Örebro Län.

Var tidigare verksam politiker i Örebro Kommun under förra mandatperioden då Koalitionen styrde, arbetade då med skolfrågorna och var bland annat ordförande för Gymnasienämnden och kommunala pensionärsrådet.

Jag har en bakgrund som Avdelningschef på Sjukhus under många år och är IVA-Sjuksköterska och har Magisterexamen i Hälso och Sjukvårdsadministration.

Jag brinner för alla de samhällsfrågor som bidrar till människors frihet och självbestämmande. För det behöver vi en stark ekonomi och bra jobbpolitik, vilket är grunden för att säkra välfärden, vård, skola och omsorg.

Följ mig gärna på min blogg.