Nyhetsartikel
11 jan 2019

Kallelse till förbundsstämma 2019

Kallelse

Härmed kallas till Förbundsstämma för Moderaterna i Örebro län.

Datum: 4 maj.

Tid: kl. 10.00 – ca 16.00.

Registrering från kl. 9.15 då även serveras kaffe/te och macka serveras.

Plats: Lindeskolan, Nyborgsgatan 1, Lindesberg

 

Program                            

10.00             Inledning

10.15             Stämmoförhandlingar

12.00             Lunch

13.00             Stämmoförhandling

16.00             Avslutning

 

Motioner ska vara insända till orebro@moderaterna.se senast 23 mars.

Medlem som önskar närvara men inte är ombud ska anmäla sitt deltagande till orebro@moderaterna.se senast 19 april.

VARMT VÄLKOMNA! Önskar FÖRBUNDSSTYRELSEN