Nyhetsartikel
12 mar 2019

Inför platsgaranti på USÖs parkeringar för personal inom Region Örebro län

”Jag har lämnat in ett förslag till regionen om att utreda möjligheten att införa platsgaranti på USÖs parkeringar för personal inom Region Örebro län.”

”Efter höstens beslut om höjd parkeringsavgift har det uppkommit en del diskussioner kring att det inte finns en garanti för personalen att få en parkeringsplats under sitt arbetspass trots att man betalat för det. Ett problem som i och med avgiftshöjningen blivit mer kännbar, säger Sebastian Cehlin.”

”Platsbristen är som värst under eftermiddagar och kvällar och risken finns att anställda betalar för något som de sedan inte har tillgång till, fortsätter Sebastian Cehlin.”

”Jag menar att frågan om parkering inte enbart handlar om avgifter och kostnader utan om en sund personalpolitik och en arbetsgivares attraktivitet. För många anställda är bilen en förutsättning för att komma till sitt arbete. Kollektivtrafiken går inte alla tider eller till alla orter. Att då känna tryggheten och veta att man har tillgång till en parkering när sitt arbete kan vara en avgörande faktor om man väljer regionen som arbetsgivare eller inte, menar Sebastian Cehlin.”

 

Kontaktuppgifter:
Sebastian Cehlin
Tfn: 0736797465
sebastian.cehlin@moderaterna.se

Sebastian Cehlin
Oppositionsråd region Örebro län
Mer om Sebastian