Nyhetsartikel
16 aug 2017

Ökade resurser till Sveriges försvar

Moderaterna har tagit säkerhetsläget på allvar och varit pådrivande i att stärka försvaret i flera omgångar. I dag presenteras en uppgörelse där Moderaterna tillsammans med Centerpartiet och regeringen kommit överens om rejäla resursökningar till försvaret – med start redan nästa år. Resursökningarna möjliggör en ökning av den operativa förmågan i krigsförbanden och att den samlade förmågan i totalförsvaret säkerställs.

- Nu tar vi viktiga steg för att stärka Sveriges säkerhet och försvarsförmåga i en orolig tid. Moderaterna har drivit på för ytterligare resursökningar utöver de förstärkningar som beslutades inom ramen för försvarsuppgörelsen 2015 och redan i vårändringsbudgeten kunde 500 miljoner kronor tillföras för satsningar under innevarande år. Det var bra och nödvändiga resursförstärkningar, men det räcker inte, säger Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson.

- Dagens besked innebär att vi lägger grunden för bland annat ökad militär förmåga och att ytterligare resursförstärkningar kan göras redan 2018. Konkret handlar det om 2,7 miljarder kronor extra redan för 2018. Det är resurser som kommer att göra verklig skillnad, bland annat genom ökad förbandsverksamhet och beredskap.

- Moderaterna kommer fortsätta att driva regeringen framför oss. Det kommer att behövas ytterligare förstärkningar av vårt lands försvar. Vi är partiet som tar Sveriges säkerhet på allvar och ser till att satsningarna blir därefter, avslutar Hans Wallmark.

Läs mer här.

Hans Wallmark
Utrikespolitisk talesperson
Jag tror på ett Sverige präglat av fantasi och mångfald. Den som känner sig starkt och tryggt förankrad i sin kultur och sina traditioner har lättare att möta andra med nya perspektiv och erfarenheter.
Mer om Hans