Nyhetsartikel
17 apr 2018

Ökade resurser för att säkerställa Sveriges försvarsförmåga

En orolig omvärld med ökad osäkerhet ställer höga krav på Sveriges försvarsförmåga. I en intervju med Dagens Nyheter presenterar Ulf Kristersson och Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson, ytterligare resursökningar som Moderaterna vill genomföra för att ge Försvarsmakten långsiktiga planeringsförutsättningar.

- Vi behöver ett starkare försvar, och det har vi försummat under mycket lång tid. Det är nu dags att i ord och i gärning korrigera det som inte är bra nog. En orolig värld ställer höga krav på vårt eget lands förmåga och på vårt politiska ledarskap: Att vi är förberedda och rustade. Nu gäller det att långsiktigt se till att återuppbygga den grundläggande kapacitet som Försvarsmakten måste vila på. Då räcker inte stötinsatser utan vi måste ha en trovärdig väg tillbaka till ett starkare försvar och väsentligt högre anslagsnivå på tio års sikt, säger Ulf Kristersson. 

- Moderaterna vill att försvarsanslaget ska ökas så att det 2021 ligger 10 miljarder kronor högre än idag. Detta är i linje med vad Försvarsmakten har begärt i sitt budgetunderlag för 2019. Får inte försvaret de extra resurserna man begärt kommer utvecklingen av svensk försvarsförmåga att avstanna till 2020 och till och med sjunka efter 2020. Det vore allvarligt, säger Hans Wallmark. 

- Regeringen är bara villiga att avsätta de resurser som försvarsmakten begärt fram till 2021. Det skapar osäkerhet, avslutar Ulf Kristersson.

I Moderaternas vårbudget presenteras hur Moderaternas satsning på försvaret kommer att se ut den närmaste treårsperioden. Moderaterna kommer gradvis att höja försvarsanslaget upp till en nivå som ligger 10 miljarder kronor över dagens nivå till 2021. Att nå en bred enighet om en långsiktig förstärkning av försvaret kommer vara en prioriterad fråga för Moderaterna i Försvarsberedningen. 

Fokus är att färdigställa den organisation som har beställts, parallellt med detta så ska planering av höjd förmåga påbörjas 

Läs mer här.

Filer
Hans Wallmark
Utrikespolitisk talesperson
Jag tror på ett Sverige präglat av fantasi och mångfald. Den som känner sig starkt och tryggt förankrad i sin kultur och sina traditioner har lättare att möta andra med nya perspektiv och erfarenheter.
Mer om Hans
Ulf Kristersson
Partiledare
Jag är övertygad om att det finns rimliga och rationella politiska lösningar också på det som är riktigt svårt. Tillsammans kan vi se till att Sverige får en hoppfull framtid. 
Mer om Ulf