Nyanlända – skolan ska vara vägen in i det svenska samhället

Under 2015 och 2016 sökte över 80 000 barn asyl i Sverige. Barnen är i olika åldrar, kommer från olika länder och talar olika språk. Gemensamt för alla de elever som kommer är att de snabbt behöver komma in i den svenska skolan och lära sig svenska.

Samtidigt visar Skolverkets statistik att andelen elever med okänd bakgrund som inte når gymnasiebehörighet ökar. Det kräver flera åtgärder. Vägen in till det svenska samhället börjar i skolan.

  • Förläng skolplikten i grundskolan till 18 år för elever som inte nått gymnasiebehörighet.
  • Kombinera lovskola med sommarkollo för att ge nyanlända elever möjlighet att komma ikapp.
  • Inrätta en ny Yrkesskola för elever som snabbt vill lära sig ett yrke.
  • Öka antalet lärare som kan undervisa SFI.
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss