Nyhetsartikel
6 feb 2019

Nya talespersoner i det moderata laget

Ulf Kristersson har utsett nya talespersoner för flera sakpolitiska områden. Syftet är att rusta det moderata laget inför kommande års viktiga politiska arbete.

Erik Bengtzboe blir ny arbetsmarknadspolitisk talesperson. 

Erik Bengtzboe är i dag utbildningspolitisk talesperson och har suttit i riksdagen sedan 2014.
- Sverige behöver ytterligare reformer för att göra det mer lönsamt att arbeta och stärka arbetslinjen. Moderaterna ska vara garanten för att alla som kan bidra också får chansen att göra det. Det kommer bli särskilt viktigt att lyfta frågor om integration och jämställdhet de kommande åren. Att vi lyckas med integrationen är en ödesfråga, säger Erik Bengtzboe. 

 

Mats Green fortsätter som bostadspolitisk talesperson.

- Den växande bostadskrisen är ett av Sveriges största samhällsproblem. Bostadspolitiken är i behov av ett högre reformtempo för att sänka trösklarna in och främja långsiktiga, förutsebara spelregler. Vi moderater har den mest genomgripande reformagendan, säger Mats Green. 

 

Elisabeth Svantesson fortsätter som ekonomisk-politisk talesperson

 - Sverige behöver en rättvis ekonomisk politik med reformer för ökad tillväxt, full sysselsättning och ett återupprättat samhällskontrakt. Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med att ta reformer från ord till handling, säger Elisabeth Svantesson. 

 

Beatrice Ask fortsätter som försvarspolitisk talesperson

 - Sverige måste bli mindre sårbart. Det krävs hårt och långsiktigt arbete både när det gäller den civila beredskapen och när det gäller det militära försvaret och jag kommer med fast hand att leda det i Moderaterna, säger Beatrice Ask. 

 

Johan Forssell blir ny rättspolitisk talesperson

Johan Forssell är i dag ordförande i riksdagens Socialförsäkringsutskott och migrationspolitisk talesperson. Han har suttit i riksdagen sedan 2010.
- Jag ser fram emot att få utveckla Moderaternas rättspolitik och stärka vårt förtroende. Frågan står mycket högt upp på väljarnas agenda och vi ser också omfattande problem med en växande otrygghet, säger Johan Forssell. 

 

Karin Enström blir ny gruppledare i Konstitutionsutskottet

 Karin Enström är i dag gruppledare för EU-nämnden. Enström har lång och bred erfarenhet från såväl riksdagens som regeringens arbete. Hon har tidigare varit statsråd.
- Jag ser fram emot att få leda Moderaternas arbete i Konstitutionsutskottet. Att granska regeringen är en av riksdagens mest grundläggande uppgifter, säger Karin Enström.  

 

Lotta Finstorp fortsätter som kulturpolitisk talesperson

- Vi lever i en tid där en fri kultur, bildning och idrott är kittet som hjälper oss att förstå oss själva och den vi möter. Som socionom vet jag vilken betydelse idrott och kultur har, inte minst för utsatta barn och unga, och där finns mitt politiska fokus, säger Lotta Finstorp. 

 

Jessica Rosencrantz blir ny miljö- och klimatpolitisk talesperson

Jessica Rosencrantz är i dag trafikpolitisk talesperson. Hon är fortsatt även digitaliseringspolitisk talesperson.
- Klimatet är en av vår tids viktigaste frågor. Miljö- och klimatpolitiken måste behandlas med samma seriositet och krav på effektivitet som andra områden. Politiken måste sätta fokus på åtgärder som ger resultat. Klimatet har inte råd med mer symbolpolitik, säger Jessica Rosencrantz. 

 

Lars Hjälmered fortsätter som näringspolitisk talesperson

- Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med den viktiga närings- och energipolitiken. Sverige behöver göra reformer som stärker företagsamhet och jobb för att vi ska fortsätta vara en innovationsekonomi, säger Lars Hjälmered. 

 

Niklas Wykman blir ny skattepolitisk talesperson

Niklas Wykman sitter i dag i finansutskottet. Han är doktorand i nationalekonomi och har tidigare erfarenhet av skatteutskottet samt arbetsmarknadsutskottet.
- Det ska alltid löna sig att arbeta. Sverige har för höga skatter, särskilt på låga inkomster, det gör att många jobb går förlorade. Moderaterna inleder nu ett skattereformsarbete med sikte på full sysselsättning och högre tillväxt, säger Niklas Wykman. 

 

Maria Malmer Stenergard blir ny migrations- och socialförsäkringspolitisk talesperson

Maria Malmer Stenergard är i dag miljö- och jordbrukspolitisk talesperson. Hon har tidigare även varit skattepolitisk talesperson. Hon är utbildad jurist och har suttit i riksdagen sedan 2014.
- Jag ser fram emot att jobba med de frågor som Socialförsäkringsutskottet ansvarar för – från migration till sjukförsäkring. Det är fundamentala delar av vårt samhällskontrakt. Migrationspolitiken måste vara långsiktig och anpassad till det mottagande Sverige har haft och de integrationsproblem vi har, säger Maria Malmer Stenergard. 

 

Camilla Waltersson Grönvall fortsätter som socialpolitisk talesperson

 - Jag ser fram emot att fortsätta utveckla de sociala frågorna. Under den gångna mandatperioden har vård- och BUP-köerna blivit längre och vår stora uppgift är nu att säkerställa att människor får vård i tid, säger Camilla Waltersson Grönvall. 

 

Jessika Roswall blir ny trafikpolitisk talesperson

Jessika Roswall sitter i dag i finansutskottet. Hon är advokat från Uppsala län och valdes in i riksdagen 2010.
- Jag ser fram emot att ta tag i dessa viktiga frågor arbeta för en god infrastruktur i hela landet så människor kan få ihop sin vardag. Resurser till underhåll och bredbandsutbyggnad är exempel på led i det, säger Jessika Roswall. 

 

Kristina Axén Olin blir ny utbildningspolitisk talesperson. 

Kristina Axén Olin sitter i dag i riksdagens justitieutskott. Hon har tidigare varit finansborgarråd i Stockholms stad och är utbildad lärare.
- Barn och unga är Sveriges framtid. Jag ser verkligen fram emot att få vara med och forma en skola, högre utbildning och forskning som ger unga hopp och en utbildning i världsklass, säger Kristina Axén Olin. 

 

Hans Wallmark fortsätter som utrikespolitisk talesperson

- I en osäker omvärld behövs tydlighet och en klar svensk linje. Vi måste säkra våra positioner i både Europa och på den globala arenan, därför behövs moderat utrikes- och säkerhetspolitik i kontrast till den plakatpolitik andra ger uttryck för, säger Hans Wallmark. 

 

Tomas Tobé blir ny gruppledare till EU-nämnden

Tomas Tobé har bred och flerårig erfarenhet inom riksdagsarbetet och är Moderaternas toppkandidat i valet till Europaparlamentet.
- Moderaterna ska vara en stark röst för ett Europa som håller ihop och inte splittras. Det kräver att EU gemensamt skapar en hållbar migrationspolitik, stoppar fri rörlighet för kriminella och underlättar en klimatsmart tillväxt, säger Tomas Tobé.

Läs mer här