Region- och sjukvårdspolitiska program 2018

Ett län för hoppfulla - Omvärldsläget har gett Norrbotten ett bra andrum i en period då det länge har gått bra, men omvärldens ekonomiska tillväxt är inte evig och Norrbotten behöver ett bättre styre för att kunna fortsätta utvecklas och det styret skall innehålla Moderaterna. De flesta norrbottningar har det ganska bra, men det borde kunna gå mycket bättre. Vi har länge sett utmaningarna och möjligheterna i detta län, men styret i Norrbotten, har inte lyft fram de nödvändiga idéerna och förslagen.
Hälso- och sjukvården i Norrbotten - Moderaternas utgångspunkt är att alltid sätta människan före systemen. Sjukvård ska ges i rätt tid, på rätt plats och hålla hög kvalitet. Vården ska vara likvärdig oavsett var i Norrbotten man bor, eller hur mycket man tjänar.

Norrbotten är inte som förr. Nationsgränserna hindrar inte längre människor, varor eller idéer från att röra sig. Tekniken underlättar kommunikationen men vrider arbetet ur händerna för många. Norrbotten är ett av Sveriges rikaste län, totalt är vi nummer fyra när det gäller medianinkomst. Vi må vara bland de rikaste för tillfället men vi har också stora utmaningar och kan inte ta för givet att vi alltid kommer att tillhöra de rikaste länen. 
Vi tror att Norrbotten befinner sig i början av en stor omvälvning. Det gamla kommer att stå mot det frambrytande nya, traditionalister mot förnyare. Det sägs att vartannat jobb som finns idag är borta om 20 år och om det är sant kommer det slå hårt mot många, speciellt i ett län som Norrbotten med en traditionell arbetsmarknad.

I hälso- och sjukvården skall patienten och patientsäkerheten ska sättas främst. Kontinuitet i kontakter ska eftersträvas för att stärka mötet mellan patient och medarbetare i vården. 
Vi kan i mångt och mycket vara stolta över svensk sjukvård, men samtidigt måste vi kunna höja blicken och se att det finns flera stora problem och i Norrbotten sticker de ut betänkligt. Norrbotten har bland Europas allra längsta väntetider. Dessutom är vårdens kvalitet och tillgänglighet mycket varierande, med stora skillnader med tanke på var man är bosatt i länet. Svensk sjukvård kan bli bättre och framförallt mer tillgänglig. Vården i Norrbotten har en alldeles för svagt utvecklad nära vård och primärvård.

 

Följ oss