Länspolitiskt program 2014-2018

Norrbotten har styrts av socialdemokratins dogmer under mycket lång tid och den centralistiska och skattetunga politiken har inte fungerat.
Norrbotten har blivit ett län med hög arbetslöshet och många människor som befinner sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi har flest sjukpensionärer och mycket höga sjukskrivningstal. Norrbotten har också blivit det län i Sverige med det absolut högsta skattetrycket. Ett skattetryck som inte på långa vägar motsvarar servicenivån.
Norrbotten behöver mer utav moderat politik som präglas utav valfrihet, lägre skatter och entreprenörskap, därför att "Hela Sverige skall jobba".
Filer
Följ oss