Nyhetsartikel
8 jun 2018

Gemensam strategisk plan och budget - Allians för Norrbotten

På regionstyrelsemötet den 7 juni lade Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna en gemensam strategisk plan och budget. Vi går till val med egna valprogram, men vid sidan om det - Är detta det viktigaste dokumentet för att peka ut den inriktning som vi tillsammans kommer att ha för sjukvården och regionens övriga verksamhet om vi får chansen att ta över efter valet.

Alla behöver inte alltid vård, men alla behöver någon gång vård. Som medborgare i Norrbotten måste man därför känna en trygghet i att det alltid finns en tillgänglig vård med hög kvalité.

Vi tre partier som representerar Allians för Norrbotten är även representerade i riksdagen, där våra respektive partier arbetar för att staten återinför en utvecklad kömiljard, som är stimulansmedel till landsting och regioner att arbeta med vårdköerna som under socialdemokraterna har fördubblats. Det är viktigt att man har en politik som håller ihop från den regionala nivån till den statliga.

Vi behöver säkerställa att alla våra fem sjukhus har förutsättningar att klara akut omhändertagande av hjärta och hjärna. Sjukhusen behöver ha olika inriktningar och olika innehåll men de behöver alla få möjlighet att utvecklas, inte avvecklas.

Allians för Norrbottens sjukvård menar att målet alltid skall vara att vår politik är väl förankrad och accepterad hos personalen i alla led. Vi menar också att människan, våra uppdragsgivare alltid måste vara det centrala vid de prio- riteringar vi gör och i den politik vi för.