Nolltolerans mot dåliga skolor

Svensk skola lägger grunden för ett samhälle som håller ihop. Varje elev har rätt till en bra utbildning. Det ska inte spela någon roll varifrån du kommer, vem du är eller var du bor.

Internationella kunskapsmätningar visar att alliansregeringens reformer har fått effekt. Kunskapsresultaten ökar. Det är bra, men vi ska inte vara nöjda. Sverige presterar fortfarande bara på en genomsnittsnivå i PISA och TIMMS. Vi behöver fortsätta att anstränga oss för att höja alla elevers kunskaper.

Moderaterna vill införa en nolltolerans mot dåliga skolor. Det är ett reformpaket för att alla skolor ska hålla en hög nivå och att de skolor som inte gör det ska få åtgärder som vänder resultaten.

  • Nationella kvalitetskrav

Det är resultatmål som varje skola måste uppnå. Varje skola, både kommunala och fristående, ska bedömas mot en tydlig betygsskala. Resultaten ska finnas lättillgängliga för elever och föräldrar.

  • Stärk Skolinspektionen och Skolverket

Skolinspektionen ska granska de skolor som inte når upp till de nationella kvalitetskraven. Skolverket ska få ett tydligare uppdrag att jobba med skolutveckling för att alla skolor ska få del av den senaste forskningen.

  • Kunskapskontrakt

De skolor som inte klarar de nationella kvalitetskraven ska teckna ett kunskapskontrakt med Skolverket om Skolinspektionen kräver det. Kunskapskontraktet innehåller krav på åtgärder, men även nationella resurser för att stärka skolan.

  • Skärpta sanktioner för Skolinspektionen

Skolinspektionen ska ges möjlighet att begränsa fristående skolors vinstuttag när de står under ett kunskapskontrakt. Ytterst ska Skolinspektionen kunna överta driften av en skola under en övergångsperiod och stänga den om det krävs.

Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss