Nato

Sveriges försvarsförmåga måste stärkas. Detta står inte i motsättning till ökat samarbete med andra länder – tvärtom. Den svenska säkerhetspolitiken vilar i mångt och mycket på säkerhet i samverkan. Förmågan att kunna ge och ta emot civil och militär hjälp är central vid en eventuell kris eller konflikt.

Våra förslag:

  • Samarbetet med Nato är avgörande för att skapa stabilitet och säkerhet i Sveriges närområde. Men inget samarbete kan ersätta fullt medlemskap, med löftet om hjälp i skarpt läge ifall den skulle behövas. Sverige behöver därför en färdplan för att gå med i Nato.
  • Som medlemmar i Nato skulle vi solidariskt dela säkerhetsgarantier med 30 andra länder och ett medlemskap skulle stärka Sveriges försvarsförmåga.
  • Ett steg för att öka säkerheten är att införa en så kallad Nato-option som innebär att Sverige slår fast att ett medlemskap kan bli aktuellt om säkerhetsläget försämras
Pål Jonson
Riksdagsledamot, Adjungerad förbundsstyrelsen

De frågor som ligger mig varmast om hjärtat samt säkerhets- och försvarspolitiken.

Mer om Pål