NATO

Sveriges försvarsförmåga måste stärkas. Detta står inte i motsättning till ökat samarbete med andra länder – tvärtom. Den svenska säkerhetspolitiken vilar i mångt och mycket på säkerhet i samverkan. Förmågan att kunna ge och ta emot civil och militär hjälp är central vid en eventuell kris eller konflikt.

Våra förslag:

  • Samarbetet med Nato är avgörande för att skapa stabilitet och säkerhet i Sveriges närområde. Men inget samarbete kan ersätta fullt medlemskap, med löftet om hjälp i skarpt läge ifall den skulle behövas. Sverige behöver därför en färdplan för att gå med i Nato.
  • Som medlemmar i Nato skulle vi solidariskt dela säkerhetsgarantier med 28 andra länder och ett medlemskap skulle stärka Sveriges försvarsförmåga.
Hans Wallmark
Riksdagsledamot Skåne Norra och Östra,

1988 började jag som ledarskribent på Norrbottens-Kuriren i Luleå. Därefter blev det Barometern-OT i Kalmar i nästan tre år för att från 1991 jobba på Nordvästra Skånes Tidningar.

Mer om Hans