Nato

Sveriges försvarsförmåga måste stärkas. Detta står inte i motsättning till ökat samarbete med andra länder – tvärtom. Den svenska säkerhetspolitiken vilar i mångt och mycket på säkerhet i samverkan. Förmågan att kunna ge och ta emot civil och militär hjälp är central vid en eventuell kris eller konflikt.

Våra förslag:

  • Samarbetet med Nato är avgörande för att skapa stabilitet och säkerhet i Sveriges närområde. Men inget samarbete kan ersätta fullt medlemskap, med löftet om hjälp i skarpt läge ifall den skulle behövas. Sverige behöver därför en färdplan för att gå med i Nato.
  • Som medlemmar i Nato skulle vi solidariskt dela säkerhetsgarantier med 30 andra länder och ett medlemskap skulle stärka Sveriges försvarsförmåga.
  • Ett steg för att öka säkerheten är att införa en så kallad Nato-option som innebär att Sverige slår fast att ett medlemskap kan bli aktuellt om säkerhetsläget försämras
Pål Jonson
Riksdagsledamot

De frågor som ligger mig varmast om hjärtat samt säkerhets- och försvarspolitiken.

Mer om Pål