Moderatkvinnorna

Ulrika Schenström, ordförande

Ulrica Schenström

076-8144488 (mob)
 

Maria Rydén, vice ordförande

k.maria.ryden@gmail.com

- MQ behövs då vi behöver ett kvinnligt nätverk för att stötta och uppmuntra varandra. Sverige och kvinnor kan mer!

                            
Ann-Charlotte Hammar Johnsson, ledamot

ann-charlotte.hammar.johnsson@riksdagen.se

08-786 52 15 (a)

070-509 44 48 (mob)

- Att jag engagerar mig i det moderata nätverket för kvinnor handlar om att vinna fler kvinnor för den politik jag tror på och för att det fortfarande finns samhällsfrågor att lösa som inte har någon annan förklaring än kön och så ska vi inte ha det. Ett modernt samhälle behöver moderna lösningar.
 

Ulrika Dakouri, ledamot

ulrika.dakouri@moderaterna.se

0762-959495 (mob)

-Moderatkvinnorna behövs för att stärka kvinnor, ge möjlighet att skapa sig ett starkt nätverk inom politiken men även privat. Samt att visa att det inte finns några "kvinnofrågor" utan istället ett kvinnoperspektiv på frågorna!
 

Eva Solberg, ledamot

072-2875057 (mob)

Evasolis012@gmail.com
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm, ledamot

elisabeth.bjornsdotter@gmail.com

070-2222511
 

Alexandra Anstrell, ledamot

alexandra.anstrell@riksdagen.se

072-467 62 15

-Jag engagerar mig i Moderatkvinnorna för att jag är Moderat och kvinna. Trots att Sverige räknas som ett av de mest jämställda länderna i världen har vi lång väg kvar. Frihet, och ansvar, att själva påverka sin vardag och att försörja sig själv är grunden till jämställdhet. Det sporrar mig att engagera mig.
 

Åsa Wackelin, ledamot

asa.wackelin@moderat.se

0734-333084

- Det jag främst jobbar för, och engagerar mig mest för är barn, unga- och kvinnors utsatthet samt integration- och migrationsfrågor.
 

Caroline Wallensten, ombudsman

caroline.wallensten@moderaterna.se
 

073-6829305