Modern och effektiv miljö- och klimatpolitik

Modern och effektiv miljö- och klimatpolitik - en del av Moderaternas valplattform i EU-valet.

Sverige kan inte motverka klimatförändringarna på egen hand, utan det kräver samarbete med andra länder och framför allt inom Europa. Klimathotet ska tas på allvar och den globala uppvärmningen måste hållas nere. Moderaterna vill därför att Europas klimat- och miljösamarbete ska bli ännu bättre. Varje satsad klimatkrona måste göra största möjliga nytta och fokusera på de allvarligaste problemen.

I kalkyler från FN:s klimatpanel är mer kärnkraft, tillsammans med mer förnybar energi, avgörande för att vi ska klara av att hejda klimatförändringarna. Därför vill vi fördubbla EU:s satsningar på kärnkraft. Europa måste även utveckla Energi-unionen och skapa förutsättningar för att exportera mer el inom EU.  

Europa behöver mer klimatsmart el från förnybart och kärnkraft – inte smutsig kolkraft och rysk gas. EU har ett effektivt handelssystem för utsläppsrätter som täcker nästan hälften av EU:s utsläpp av växthusgaser. Därför ska vi verka för att EU:s utsläppshandel utvidgas till ännu fler sektorer och länkas ihop med andra länders motsvarande system.  

Östersjön är ett av världens mest förorenade innanhav. Nedskräpningen och övergödningen måste minska genom ett gemensamt arbete i Europa.  

Skogen kan användas för grön omställning. Att mer makt över den svenska skogen flyttas till EU är ett hot mot det aktiva svenska skogsbruket. Vi värnar äganderätten och det nationella själv-bestämmandet över den svenska skogen.

Livsmedelskedjan ska vara säker och hållbar – från jord till bord – genom bättre kontroller. Djurskyddet ska vara starkt och konsumenter ska kunna vara trygga med de varor som finns. Bevisat farliga ämnen ska fasas ut ur konsumentprodukter. EU:s gemensamma jordbrukspolitik behöver reformeras.

Samtidigt måste lantbrukarna få bättre villkor genom sänkta skatter och mindre regelkrångel. Beslut om jakt och rovdjursförvaltningen ska fattas i Sverige, inte i EU.