Nyhetsartikel
23 nov 2018

Moderaternas partiråd har fastställt valsedeln för Europaparlamentsvalet 2019

Idag fastställdes Moderaternas valsedel till Europaparlamentsvalet 2019 av partirådet vid en nomineringsstämma i Stockholm. Valsedeln består av 32 kandidater av vilka Tomas Tobé står högst upp, följd av Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn och Arba Kokalari.

- Jag är glad och hedrad över att få så starkt stöd och ser nu fram emot att driva en tydlig kampanj om mer brottsbekämpning på europeisk nivå, en mer kontrollerad migration och ökad handel i Europa, säger Tomas Tobé.

- EU:s krafter ska riktas mot att lösa gemensamma europeiska problem. Moderaternas syn på EU liknar vår syn på statens uppgifter. EU ska definitivt inte göra allt, men det EU ska göra ska göras verkningsfullt, fortsatte Tobé. 

- Vi befinner oss i en föränderlig och oförutsägbar politisk tid. EU ställs inför helt nya problem och vägval. De kommande åren måste därför det övergripande målet vara att hålla ihop Europa, gjuta mod i samarbetet och förankra unionens utveckling hos medborgarna. EU behöver bli relevant i en ny politisk tid, avslutade Tobé.

Valet till Europaparlamentet kommer äga rum den 26 maj 2019.


Valsedeln i sin helhet finns här