Pressrelease
29 jun 2018

Moderaternas huvudpunkter under Almedalsveckan 2018

Söndagen den 1 juli

Söndagen är Moderaternas dag i Almedalen.

Pressträff med Ulf Kristersson

Tid: 14.15
Plats: Moderaternas tält i Almedalen

Partiledare Ulf Kristersson talar

Tid: 19.00
Plats: Almedalen

Måndagen den 2 juli

Moderaternas ekonomiska seminarium

Nästa mandatperiod behöver Sverige lösa problemen med bristande integration och välfärd samtidigt som vi tar tag i utmaningarna kopplade till vår konkurrenskraft och digitaliseringens omställning av vår ekonomi. 

Sverige behöver därför en ny ekonomisk reformagenda för att ta tag i såväl de akuta problemen som de långsiktiga utmaningarna för den svenska ekonomin. Vilka reformer bygger upp en sådan reformagenda och hur ser vi till att samhällskontraktet funkar för alla – i hela Sverige – i en tid av internationalisering, globalisering och digitalisering? 

Tid: 13.00 – 15.00
Plats: Wisby Strand
Lokal: Wisby

Medverkande: 

Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson

 Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL
John Hassler, professor i nationalekonomi, Stockholms Universitet
Amy Loutfi, professor i informationsteknologi, Örebro Universitet

Moderator: Karin Svanborg-Sjövall

Kontakt för veckan:

Niklas Gillström
Bitr. presschef
072-703 28 38