Pressrelease
20 jun 2017

Moderaterna stärker sitt internationella arbete

För att stärka den internationella verksamheten och bättre vara anpassad för dagens och morgondagens utrikespolitiska arena har Moderaternas partistyrelse beslutat att utse Carl Bildt till hedersordförande för Jarl Hjalmarson-stiftelsen (JHS). Peter Egardt blir styrelseordförande i densamma. I samband med detta förstärks ambassadör Diana Janses roll och hon utses till internationell chef för Moderaterna. 


Rollen som internationell chef innebär ett övergripande policy- och samordningsansvar för utrikes- och säkerhetspolitiken. I uppgifterna ingår också att stärka samarbetet med våra internationella systerorganisationer. Ambassadör Janse är sedan tidigare också utrikespolitisk rådgivare till partiledare Anna Kinberg Batra.


•    I ett komplicerat världsläge behövs ledarskap och erfarenhet. Med dessa förändringar tar vi viktiga steg för att förstärka vårt moderata internationella arbete. Carl Bildts insatser som både stats- och utrikesminister är väl kända, och jag är glad att hans unika erfarenhet kan fortsätta att komma till användning även i detta uppdrag, säger partiledare Anna Kinberg Batra. 

•    Peter Egardt, med erfarenhet från regeringsarbete sedan 1970-talet, har jag arbetat med i flera roller under åren och vet därför att han har möjlighet att utveckla vårt internationella arbete, säger Kinberg Batra. 

 

Till Jarl Hjalmarson-stiftelsens styrelse har följande ledamöter utsetts: Christian Holm Barenfeld, Tobias Billström, Ewa Björling, Walburga Habsburg Douglas, Jonas Hafström och Pär Henriksson. Stiftelsens arbete leds av Eva Gustavsson.
Jarl Hjalmarson-stiftelsen har sedan 1994 utgjort en viktig plattform för moderat utrikespolitik och möjligheten att göra internationellt avtryck genom att stötta och vägleda systerpartier runt om i världen i demokratins och frihetens tjänst.
 
Presskontakt:
Anna Ståhlgren
Pressekreterare
Tel. 0730849330