Pressrelease
29 maj 2018

Moderaterna: Stäng gränsen för vapen, narkotika och stöldgods

Moderaterna vill förstärka Tullverket och det svenska gränsskyddet. Det är helt nödvändigt för att stoppa smugglingen av narkotika och vapen till de kriminella gängen. Förslagen presenterades idag av Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson och Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson.

Tullverket tvingas i dag att prioritera mellan landets gränsövergångar. Samtidigt har Sverige en höjd säkerhetsnivå och omvärldssituationen är försämrad. Den illegala handeln med narkotika, vapen, alkohol och tobak är ett stort problem. Utländska ligor för stöldgods ut ur landet.

De nya förutsättningarna kräver en helt annan förmåga att upprätthålla gränsskyddet och stoppa smuggling. Med ett starkare Tullverk skulle inflödet av vapen, narkotika och andra olagliga varor till Sverige begränsas.

- Tullen måste stärkas och få utökade befogenheter för att bidra till ett tryggt samhälle och för att leva upp till medborgarnas förväntningar på att gränsskyddet upprätthålls, säger Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson.

- Den första linjen i kampen mot gängbrottsligheten är tullen. Vi måste stoppa vapen och narkotika vid gränsen, innan det kommer in i Sverige, säger Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson.

Moderaternas förslag för att stärka tullen och det svenska gränsskyddet:

  • Förstärk Tullverket med 500 nya tulltjänstemän under mandatperioden.
  • Utred om Tullverket bör flyttas från finansdepartementet till justitiedepartementet i syfte att skapa effektivare samordning mellan de brottsbekämpande myndigheterna.
  • Slopa tillståndsplikten för Tullverkets kameraövervakning för att underlätta brottsbekämpning.
  • Ge Tullverkets tjänstemän befogenhet att stoppa och undersöka fordon samt kvarhålla personer som påträffats med misstänkt stöldgods.

 

Kontakt:
Niklas Gillström
Bitr. presschef
072 – 703 28 38