Moderaterna söker teamledare kanslistab och parlamentarisk jurist

Vi söker en teamledare med stor kunskap om riksdagens processer till Moderaternas riksdagskansli. Vill du vara med och stödja gruppledaren, partiledningen och riksdagsledamöterna att driva viktiga politiska reformer i Sveriges Riksdag? Vill du leda och samordna arbetet inom riksdagskansliets stab, med ansvar för stöd till riksdagskansliet, kansli- och gruppledning?

Rollen

Din uppgift är att ge ett kvalificerat stöd till grupp- och kansliledning i riksdagsspecifik förvaltningsjuridik samt riksdagens olika berednings- och beslutsprocesser. Du kommer att vara gruppledarens stöd i planering av arbetet med riksdagsgruppen och dess beslutande organ. Du kommer också att vara ansvarig för samordning och kvalitetssäkring tillsammans med vice kanslichefen för processer rörande utskottsinitiativ, motioner, interpellationer och skriftliga frågor, särskilda debatter, KU-anmälningar samt övriga förslag. Det förutsätter en stor förståelse samt ett stort intresse och engagemang i hur policyarbete bedrivs i Riksdagen.

Du kommer också att ansvara för ett team som både i sak och i administration stödjer gruppledningen, riksdagsledamöterna och riksdagskansliet. Teamledarrollen innebär ett betydande samordningsansvar och planering av tid och resurser i teamet, men inte personalansvar för lönesättning och medarbetarsamtal m.m.

Din kompetens

Vi söker i första hand en kvalificerad jurist med erfarenhet av riksdagens berednings- och beslutsprocesser. Moderaterna har flyttat fram positionerna i oppositionspolitiken genom att stärka och aktivt använda parlamentets samlade makt i olika former av beslutsprocesser. Vi avser ytterligare förstärka oppositionsrollen i denna riktning. Din förmåga att med hjälp av riksdagens processer åstadkomma denna förändring kommer vara viktig.

Du är också en god skribent som kan strukturera och författa underlag för behandling av gruppledning, riksdagsgruppens beslutsorgan eller partiledning. Kännedom om vår sakpolitik är en fördel.

Teamledartjänsten förutsätter att du har intresse av att arbeta på ett strukturerat sätt samt är bra på att samarbeta med andra kvalificerade medarbetare. Vi ser positivt på om du har tidigare projektledar- eller chefserfarenhet. Arbetslivserfarenhet från riksdag och regeringskansli är meriterande. Särskild vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan och om anställningen

Arbetsplatsen är Moderaternas riksdagskansli i Sveriges Riksdag och våra tjänster är på heltid. Arbete utanför kontorstid förekommer.

Samtliga anställningar vid Moderaternas riksdagskansli omfattas av säkerhetsprövning, vilket äger rum före anställning och omfattar en personbedömning samt inhämtande av anställnings- och utbildningsbevis samt referenser. Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass enligt 17 § säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsklassade anställningar omfattas utöver säkerhetsprövningen, även av registerkontroll.

För anställningen gäller provanställning under sex månader. Vi kommer att lägga extra vikt vid att sökanden har prövats i liknande roller. Tillträdesdag efter överenskommelse.

Frågor om tjänsten besvaras av Anna Pettersson Westerberg, kanslichef, telefon 08-786 54 82.

Fackliga företrädare är Ole-Jörgen Persson, Akademikerföreningen, telefon 073-682 93 33 och Jörgen Sollin, Unionen, telefon 076-834 79 89.

Sänd ditt CV och personligt brev till mejl: jobb@moderaterna.se, senast den 25 september 2020.