Moderaterna söker chefsombudsman till Västra Götaland

Moderaterna söker en chefsombudsman som får en nyckelroll i att leda det strategiska arbetet för fler mandat i kommuner, regionen och riksdagen i valen 2022.

Rollen och arbetsuppgifter

I uppdraget ingår att stödja de moderata föreningarna, fullmäktigegrupperna och enskilda företrädare i Västra Götaland – i arbetet med att utveckla den lokala politiken liksom kommunikationen med medlemmar och invånare/potentiella väljare. Chefsombudsmannen har på uppdrag av förbundsstyrelsen personal- och budgetansvar för förbundskansliet i Göteborg. Vid förbundskansliet arbetar idag sju medarbetare som ansvarar för kommunikation, analys, IT och ungdomsverksamhet.

Vi söker en ledare som har nått resultat och som kan bygga starka team som snabbt ställer om till nya förutsättningar. Du har troligen arbetat i chefsroller med hög nivå av komplexitet och har ett coachande förhållningssätt till medarbetarna, men kan fatta beslut och ta tag i svåra situationer när så krävs.

Tjänsten utgör en nyckelroll som spindeln i nätet mellan partiföreningar, ledande befattningshavare för moderaterna i kommuner, region och riksdag och det ställer höga krav på personlig integritet, god känsla för service, förmåga att ge kloka och goda råd i stort som smått. Därtill arbetar chefsombudsmannen som en viktig brygga mellan regional och nationell nivå.

Önskvärda kvalifikationer

Du kommer att arbeta med att strategiskt utveckla organisation och verksamhet i nära samspel – och på uppdrag av – förbundsstyrelsen. Du ska aktivt föreslå, driva och följa upp olika utvecklingsinsatser gentemot såväl förtroendevalda som medarbetare. I rollen ingår även att fungera som förbundets ansikte utåt i många frågor och under valrörelse är chefsombudsmannen förbundets valledare. Erfarenhet av såväl politiska kampanjer och media såväl som hantering av svåra situationer är därför ett krav.

Som chef kommer du att ha ett formellt personalansvar och ansvar för ekonomisk förvaltning dvs. upprättande av verksamhetsplan, budget, budgetuppföljning och årsredovisning.  Erfarenhet av ekonomiskt ansvar och kunskaper om de regler som berör anställningar är därför ett krav. Som chefsombudsman bör du ha erfarenhet av att bereda ärenden till styrelser. Som person har du hög integritet, är analytisk, lyhörd och drivande, med hög energi.

Du är medlem i moderaterna, väl insatt i moderat politik och i politiska processer.

Om anställningen

Chefsombudsmannen är anställd av riksorganisationen med placering i Göteborg och rapporterar till chef för fältorganisationen; Mikael Larsson.

Frågor om tjänsten besvaras av chef för fältorganisationen Mikael Larsson, telefon 070 -591 59 40 eller mikael.larsson@moderaterna.se och förbundsordförande Johan Abrahamsson, telefon 073-232 31 34 eller johan.abrahamsson@mariestad.se.

Fackliga företrädare är Peter Sjöbom, Unionen, telefon 070-337 36 02 och Ole-Jörgen Persson, Akademikerföreningen, telefon 073-682 93 33.

Ansökan

Du är välkommen att sända din ansökan till: jobb@moderaterna.se. Din ansökan vill vi ha som senast den 13 september 2020. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.