Pressrelease
3 apr 2019

Moderaterna rekryterar biträdande chef för riksdagskansliet från Svea hovrätt

Moderaterna har rekryterat Per Claréus till riksdagskansliet. Per Claréus har lång erfarenhet från domstolsväsendet och arbetar för närvarande som hovrättsråd i Svea hovrätt. Han har tidigare arbetat som chefsjurist hos Moderaterna och på justitiedepartementet under Alliansregeringen.

- Med Per Claréus får Moderaterna in bred erfarenhet från rättslivet i ledningen. Det speglar också Moderaternas höga ambitioner i rättspolitiken framöver, säger partisekreterare Gunnar Strömmer.

- Rättspolitiken men också andra frågor som handlar om att stärka samhällets grundläggande funktioner kommer vara centrala framöver. Jag ser fram emot att arbeta med Moderaternas politikutveckling i bland annat dessa avseenden, säger Per Clareus.

Per Claréus anställs som biträdande kanslichef med ansvar för policy. Per kommer i denna roll att bistå Moderaternas nya kanslichef Anna Pettersson Westerberg. Elin Ahlmark, som i dag är samordningschef vid Moderaternas riksdagskansli, kommer samtidigt tillträda en ny tjänst som biträdande kanslichef med ansvar för samordning och administration.

Elin Ahlmark, som i dag är samordningschef vid Moderaternas riksdagskansli, kommer samtidigt tillträda en ny tjänst som biträdande kanslichef med ansvar för samordning och administration.

Därutöver kommer Moderaternas chefekonom Jesper Ahlgren att ingå i kansliledningen och framför allt arbeta med reformer på medellång och lång sikt.

- Vi får ett starkt och erfaret team som nu ska leda arbetet i vårt riksdagskansli, både oppositionen mot regeringen och utvecklingen av vår egen politik, säger Gunnar Strömmer.

Kontakt:

Niklas Gillström

Bitr. presschef

072 – 703 28 38