Nyhetsartikel
17 jul 2017

Sommarhälsning 2017

Kommande val
Du är en otroligt viktig del av Moderaternas arbete i andra länder. Tillsammans kan vi bidra till att utlandsföreningarna blir fler och större samt att fler utlandssvenskar väljer att rösta - och ger sitt förtroende till Moderaterna. Det är alla ni som är verksamma inom våra utlandsföreningar och nätverk som är kärnan i vår utlandsverksamhet och som utgör en viktig del av vår organisation.

Nära 700 000 svenskar bor utomlands. Moderaterna är, traditionellt sett, det parti som får högst förtroende av utlandssvenskarna. Samtidigt är valdeltagandet lågt sett till tidigare val. I valet 2014 gick endast 30 procent av de drygt 143 000 personerna som finns med i röstlängden och röstade. 
Det är alltså alltför få som nyttjar sin rösträtt och alltför många som inte registrerat sig för att återfå sin rösträtt. Vår ambition är att tillsammans med dig arbeta för att öka valdeltagandet bland utlandssvenskar och också öka stödet för vårt parti.

Registrering röstlängd
Svenska medborgare som flyttar utomlands och som är folkbokförda tas med i röstlängden 10 år fram i tiden. Personer som bott utomlands i mer än 10 år måste anmäla sig till röstlängden på nytt. Det gäller även de som bor utomlands och flyttat och inte anmält ny adress. Blankett för att anmäla dig till röstlängden hittar du här och ska skickas till Sverige i god tid innan det är dags för val.

Läget i världen

Våren 2017 har på många sätt varit orolig. Det har bland handlat om den nya administrationen i Vita Huset, valen i Storbritannien och Frankrike samt en rad fruktansvärda terrordåd.

Den 7 april drabbades Sverige av ett fruktansvärt terrorattentat där flera skadades och fem personer dödades. Även Storbritannien har utsatts för terrordåd under våren. I flera fall har IS tagit på sig ansvaret för attackerna. Det pågående kriget mot IS i Syrien destabiliserar hela regionen och är en starkt bidragande faktor till migrationsströmmarna till EU. Migrationskrisen är inte över.

EU-samarbetet genomgår också en prövning som ett resultat avart Brexitförhandlingarna nu har inletts. Överst p dagordningen bör vara att finna en lösning för de EU-medborgare som bor i Storbritannien. Valet av Macron i Frankrike innebar att landet fick en stark EU-vän. Det är positivt för EU-samarbetet, men nu återstår att se att viktiga reformer också kommer på plats. Det är resultaten som räknas. 

President Trump och den amerikanska administrationen har tagit ut en ny riktning för USA. Inreseförbud, omförhandling av handelsavtal samt att landet lämnar Parisavtalet talar för att USA går mot en mer isolationistisk riktning än tidigare.

Ny projektledare för Moderater i Utlandet

Victor Ericsson har anställts som projektledare på Moderaternas riksorganisation med ansvar för de moderata nätverken, där Moderater i Utlandet är ett. Ni når honom på: victor.ericsson@moderaterna.se eller +46 (0)73-6828021

På gång

Moderater i Utlandet växer! Nätverk är på väg att startas i flera delar av Europa, USA och Thailand. Hör gärna av dig om du vill veta mer, och följ oss gärna på sociala medier!

Vi ser nu över en del frågor som särskilt påverkar utlandssvenskar, däribland antagningsreglerna till svenska universitet för elever som studerat IB-programmet samt SINK-skatten. Har du frågeställningar som du anser vara viktiga att tänka på får du gärna kontakta oss gällande dessa.

 

Jag vill med detta brev önska er härlig
fortsättning på sommaren

Christian Holm Barenfeld

Ordförande för Moderater i Utlandet