Nyhetsartikel
18 apr 2016

Nytt nätverk för Moderater i Utlandet

Nyligen sammanträdde Moderater i Utlandets styrelse för första gången. Nätverket, som leds av ordförande Christian Holm Barenfeld kommer att arbeta med att stärka Moderaternas arbete i utlandet, bidra till att utlandsföreningarna blir fler och större och att fler utlandssvenskar väljer att rösta - och att rösta moderat.

Moderaternas partistyrelse utsåg i slutet av mars en styrelse för det nya nätverket Moderater i Utlandet. Som ordförande utnämndes riksdagsledamoten Christian Holm Barenfeld. Övriga styrelseledamöter är riksdagsledamöterna Hans Wallmark, Tina Ghasemi, Michael Svensson, Isabella Hökmark, MUF:s internationella sekreterare Gustaf Göthberg och Anders Hedman med som har en bakgrund i Moderaterna i utlandet och därtill är utlandssvensk.

Den nya styrelsen hade sitt första möte den 6 april och lade då upp en översiktlig agenda för det fortsatta arbetet. På bilden ovan, som togs i samband med mötet, finns hela styrelsen utom Hans Wallmark representerad. Med på bilden är även de politiska tjänstemännen Christine Hanefalk och Karla Ramsbäck.

Idag bor drygt 660 000 svenskar utomlands. Moderaterna har föreningar runt om i världen som gör viktiga insatser. Vi ska nu se till att växla upp detta arbete så att nuvarande föreningar växer, fler tillkommer. Det självklara målet är så klart att än fler utlandssvenskar ska rösta, men också att de i än högre grad ska ge Moderaterna sitt förtroende i kommande val.