Välkommen till Moderata Seniorer!

Moderata Seniorer är ett nätverk bestående av seniormedlemmar i Nya Moderaterna. Vi arbetar främst med politikutveckling, har egna månadsmöten, träffas och trivs, och deltar givetvis också i lokalorganisationernas olika aktiviteter.

Vi arbetar inom organisationens alla nivåer – i föreningar, förbund, riksorganisation och på Europanivå. Inom EPP (European Peoples Party) i Bryssel arbetar vi inom ESCU (European Senior Citizens Union).

Kontaktinformation hittar du i den svarta bollen uppe till höger.

Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration