Nyhetsartikel
13 apr 2018

Mer tillgänglig förlossningsvård i hela landet

Idag presenterar Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, och Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson, Moderaternas satsningar för en trygg och tillgänglig förlossningsvård i hela landet.

Ingen ska behöva känna sig otrygg eller osäker i mötet med mödravården eller förlossningsvården. Kvinnor som är gravida och deras partner ska få en fullständig bild av vårdförloppet och känna sig delaktiga i hela processen. En viktig del av detta är att själv få välja vårdgivare och att förlossningsvården finns tillgänglig inom rimliga reseavstånd.

Dagens vårdkedja mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård håller inte ihop. Fler nyförlösta måste återinskrivas akut, andelen förlossningsskador ökar och en större andel barn mår sämre efter förlossningen. Samtidigt uppger de flesta landsting och regioner att tillgången på barnmorskor är otillräcklig. Därför behöver vårdkedjan stärkas, och det behövs mer vårdpersonal. 

- Regeringen höjer skatterna med över 40 miljarder kronor, ändå känner många oro över det mest viktiga och speciella tillfället i livet, nämligen att föda barn. Flera har fått föda barn i sina bilar, man har fått åka till Finland. Det är en orimlig situation, säger Elisabeth Svantesson. 

- Det här är viktiga resurser som ska användas för att få hela vårdkedjan mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård att hänga ihop bättre, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Moderaterna föreslår ett samlat paket för en trygg och tillgänglig förlossningsvård: 

Stärk vårdkedjan mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård. Moderaterna satsar 1 miljard kronor om året på en stärkt vårdkedja. 

Fler utbildningsplatser på barnmorskeprogrammet. Idag examineras 300 barnmorskor årligen. Moderaterna vill utöka barnmorskeutbildningen med 150 platser om året. 

Bättre villkor för specialistsjuksköterskor under utbildningen. Fler sjuksköterskor ska få möjligheten att vidareutbilda sig med bibehållen inkomst. För detta avsätter Moderaterna 400 miljoner kronor om året.

Läs mer här.

Elisabeth Svantesson
Ekonomisk-politisk talesperson, 1:a vice partiordförande
Integration en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som löpt som en röd tråd, både genom mitt yrkesmässiga och politiska engagemang.
Mer om Elisabeth
Camilla Waltersson Grönvall
Socialpolitisk talesperson

Jag gick med i Moderata Ungdomsförbundet när jag var 14-15 år eftersom skolfrågorna fångade mitt intresse och frågor rörande skola, barn och ungdom har fortsatt att vara mina hjärtefrågor.

Mer om Camilla