Nyhetsartikel
16 jun 2017

M: Utvidga RUT för alla över 70 år

För att förenkla vardagen för äldre samt lägga grunden för fler jobb vill Moderaterna utvidga RUT-reformen för alla över 70 år. Fler enklare tjänster i hemmet ska berättiga till skattereduktion i form av ett bredare hem-avdrag. Det var ett av budskapen när Anna Kinberg Batra talade på SPF Seniorernas kongress i Gävle. Att utveckla rut bidrar till att halvera jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda och skapar förutsättningar för att snabbare nå målet om en halv miljon nya jobb .

- RUT-avdraget är viktigt, framför allt för äldre och för kvinnor. Det gör det lättare att få vardagen att fungera. Därför vill jag utvidga RUT-avdraget särskilt för dem över 70 år. Vi ska skära ner på byråkratiska gränser och göra det till ett hem-avdrag där fler enkla tjänster som görs i hemmet ger skattereduktion. Det gör också att fler får jobb och att fler kan starta företag, sa Anna Kinberg Batra.

- Vi vill också stärka äldres livssituation och ekonomi genom att det ska löna sig att jobba längre. Därför har vi föreslagit sänkt skatt för den som jobbar efter 64 år och sänkta anställningskostnader för seniora medarbetare. Men det ska också löna sig att ha jobbat och gjort rätt för sig hela livet. Därför vill vi sänka skatten för 1,45 miljoner pensionärer, betonade Anna Kinberg Batra.

Moderaterna vill förenkla och utvidga RUT för den som är över 70 år.

- Vi vill se över om RUT-avdraget ska breddas till ett mer omfattande hem-avdrag för dem över 70 år, där fler eller alla enklare tjänster i hemmet berättigar till skattereduktion. Det kan till exempel handla om att röja garage eller vind, flytta tunga möbler, åka med skräp till återvinningen, hundrastning eller hjälp att komma ut i friska luften.