Nyhetsartikel
21 apr 2017

M: Skärpta insatser mot terrorism

Moderaterna är beredda att göra vad som krävs för att försvara de värderingar vårt samhälle bygger på och för att öka säkerheten och tryggheten i hela landet. Det är också en förutsättning för att värna Sveriges öppenhet och vår frihet. Det berättar Anna Kinberg Batra i en intervju, med Dagens Nyheter, där skärpta insatser mot terrorism presenteras.

- Terroristattacken den 7 april är en attack på hela det svenska samhället. Ska vi vara rädda om ett öppet och tryggt samhälle så kräver det hårdare tag mot dem som försöker ta det ifrån oss. Den som hjälper till med rekrytering, finansiering och möjliggörande av terrorbrott ska straffas betydligt hårdare än i dag, säger Anna Kinberg Batra.

- Vi måste stärka möjligheterna att upptäcka hot mot vår säkerhet innan det är för sent. Därför behöver våra underrättelsemyndigheter ges ökade resurser och Säkerhetspolisen måste kunna få tillgång till uppgifter genom signalspaning, även om personen är under förundersökning. Polisen ska också ha möjlighet att själva kunna förstärka med kameraövervakning där det krävs; för att trygga säkerheten på offentliga platser, fortsätter Anna Kinberg Batra.

- I dag är det också för många som uppehåller sig i Sverige trots att de inte får. Men den som har fått avslag på sin asylansökan ska lämna landet. Vi kan inte ha ett skuggsamhälle. Migrationsverket, Polisen och Säpo ska kunna utbyta information och mer noggrant avgöra om någon utgör en säkerhetsrisk och då till exempel placera den personen i förvar, avslutar Anna Kinberg Batra.

Skärpta insatser mot terrorism:

  • Skärpta straff för brott med terrorkoppling
  • Ökade resurser till FRA och MUST
  • Möjlighet för Säkerhetspolisen att erhålla underrättelseinformation från signalspaning parallellt med förundersökning
  • Öka Polisens möjlighet till kameraövervakning
  • Riskbedömningar måste ges högre prioritet hos Migrationsverket, Polisen och Säkerhetspolisen

Läs mer om förslagen i bifogad PM.

Läs intervjun med Anna Kinberg Batra här: http://www.dn.se/nyheter/politik/moderaterna-vill-stoppa-terrorism-med-utokad-kameraovervakning/