Nyhetsartikel
8 sep 2017

M: Nationell hälso- och sjukvårdsagenda

På en pressträff i dag presenterade Peter Danielsson, förste vice partiordförande, och Cecilia Widegren, socialpolitisk talesperson, Moderaternas nationella hälso- och sjukvårdsagenda. Det handlar bland annat om reformer för att minska köerna i vården, garantera alla patienter en fast vårdkontakt, en säker förlossningsvård och att säkerställa en trygg vård för de mest sjuka äldre. Flera av förslagen kommer att behandlas av Moderaternas arbetsstämma i oktober.

- Vi sätter patienten och patienters trygghet främst. Moderaterna vill stärka kvaliteten i den svenska vården, korta vårdköerna, värna mångfalden och valfriheten, förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö och minska de stora och växande regionala skillnaderna. Dessutom ska förlossningsvården alltid fungera. Ingen ska behöva tvivla på att svensk vård finns där när den behövs och att den håller hög kvalitet, säger Peter Danielsson.

- Svensk vård håller mycket hög medicinsk kvalitet. Samtidigt står vården inför stora problem. Sverige har bland Europas längsta väntetider och vårdköerna ökar kraftigt. Hälso- och sjukvården är för sjukhustung och har för svagt utvecklad nära vård och primärvård. Vi presenterar i dag fem prioriterade reformer för att lyfta svensk hälso- och sjukvård, säger Cecilia Widegren.

Fem prioriterade reformer ur Moderaternas nationella hälso- och sjukvårdsagenda:

  1. Korta patienternas väntetider – återinför en utvecklad kömiljard
  2. Utveckla den nära vården med patienten i centrum – primärvårdsreform
  3. Säker förlossningsvård
  4. Stärk patientsäkerheten – koncentrera högspecialiserad vård
  5. Prioritera vårdkedjan för de mest sjuka äldre

Kopplat till de fem reformerna presenterades följande nationella mål för svensk hälso- och sjukvård fram till 2025:

  • Köerna i svensk sjukvård ska halveras
  • Ökad tillgänglighet och bättre kvalitet i den nära vården
  • Alla patienter ska ha en fast vårdkontakt
  • Ingen ska avlida på grund av att högspecialiserad vård inte är tillräckligt koncentrerad
  • Äldre multisjuka ska ha tillgång till en mer samlad och nära vård

Se pressträffen här

Moderaternas nationella hälso- och sjukvårdsagenda. 

Presentationen från pressträffen samt PM om förslagen.

Cecilia Widegren
Skattepolitisk talesperson
För mig är det viktigt att vara tillgänglig, lyssnande och varje dag arbeta för att hela tiden förtjäna och förnya förtroendet.
Mer om Cecilia
Peter Danielsson
1:a vice partiordförande
Min utgångspunkt är att människor vill, kan och mår bra av att bestämma över samt ta ansvar för sitt liv.
Mer om Peter