Nyhetsartikel
5 sep 2017

M: Kriminalpolitiskt program

På en pressträff i dag presenterade Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, ett omfattande kriminalpolitiskt program med prioriterade reformer för att säkra lag och ordning. Det handlar bland annat om kraftiga förstärkningar av polisen, straffskärpningar för en rad olika brottstyper samt ett nationellt förbud mot tiggeri. Flera av förslagen kommer att behandlas av Moderaternas arbetsstämma i oktober.

- Sverige har alltför länge varit passivt inför utvecklingen med kriminella som flyttar fram sina positioner och ökad otrygghet. Det vill vi ändra på och presenterar därför det mest omfattande kriminalpolitiska programmet som vi har lagt fram på över ett decennium, säger Tomas Tobé.  

- Sverige behöver en kriminalpolitisk reformagenda. Det handlar om att öka tryggheten och stärka polisen. Fler brott ska klaras upp och brott ska ge kännbara straff. Lag och ordning ska upprätthållas i hela landet, avslutar Tomas Tobé.

Det kriminalpolitiska programmet innehåller bland annat: 

  • Förstärkningar av svensk polis. Minst 5 000 fler poliser och minst 5 000 fler civilanställda inom svensk polis senast år 2025. Den långsiktiga målsättningen är att antalet poliser per capita i Sverige ska öka betydligt och ligga i nivå med genomsnittet i EU
  • Skärpta straff. Dagens form av mängdrabatt ska tas bort. Vi vill införa en särskild straffskärpningsgrund som kan leda till dubbla straff för vissa brott som har samband med uppgörelser i kriminella grupperingar (gängbestämmelse). Straffen ska också skärpas för bl.a. bostadsinbrott, vapenbrott och för attacker mot blåljuspersonal.
  • Bättre brottsförebyggande arbete. Det brottsförebyggande innehållet i Kriminalvården ska förstärkas och särskilda insatser för att unga tidigt ska bryta en brottslig bana genomföras. 
  • Ta kontroll över särskilt utsatta områden. Den polisiära närvaron ska vara hög, narkotikabrott ska bekämpas, Zonförbud ska införas och trygghetskameror ska komma på plats i samtliga särskilt utsatta områden.
  • Nationellt förbud mot tiggeri. Förbudet behövs för att stoppa ordningsproblem och utnyttjandet av utsatta människor. Förbudet innebär att aktiv och passiv insamling av pengar kriminaliseras. Ett nationellt förbud omfattar alla som tigger och gäller på alla platser. 

Se pressträffen här

Moderaternas kriminalpolitiska program. 

Presentationen från pressträffen och PM om några av förslagen. 

Tomas Tobé
Europaparlamentariker

Mer om Tomas