Nyhetsartikel
19 maj 2017

M: Integrationsplikt för nyanlända

Alla nyanlända vuxna i Sverige bör omfattas av en integrationsplikt – det var ett av Anna Kinberg Batras besked, när hon i dag höll tal på Moderaternas partiråd. Med integrationsplikt kan arbetslinjen stärkas och jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda minska.

Talet tog sin utgångspunkt i Sveriges stora samhällsproblem: utanförskap och otrygghet. Jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda måste bort, nya jobb växa fram och tryggheten behöver öka. Då måste det alltid löna sig att arbeta. Bidragen får aldrig tränga undan välfärden och poliserna behöver bli fler och få bättre villkor.

Kinberg Batra framhöll också att hur Sverige hanterar integrationen de kommande åren kommer att avgöra om vårt samhälle kan fortsätta vara starkt.

- Fler ska sträva efter att komma i jobb och egen försörjning, för utan ett jobb är integration inte möjlig. Men integration är också mer än ett jobb. Det handlar om att kunna språket, att förstå regler och normer som gäller i Sverige och att anstränga sig för att komma in i samhället, sade Anna Kinberg Batra.

- Jag vill därför att en integrationsplikt införs i Sverige. Med integrationsplikt stärker vi arbetslinjen och minskar jobbklyftan. Samtidigt ska vi vara tydligare med vikten av jämställdhet, barns och homosexuellas rättigheter och att vi inte accepterar förtryck, oavsett om det handlar om heder, kultur eller religion, betonade Anna Kinberg Batra.

- Samhällsorientering ska därför ingå i integrationsplikten. Den ska utökas till minst 100 timmar, följas upp med ett test. Och den som inte deltar ska inte få fullt bidrag, sade Anna Kinberg Batra.

Integrationsplikt för nyanlända 

Information om integrationsplikten bör ges redan av Migrationsverket. Följande delar ska ingå i integrationsplikten, där det ska ställas krav på ansträngningar och aktivt deltagande:

  • 100 timmars samhällsorientering, med samhällstest
  • Utbildningsplikt
  • Ansträngningar för att lära sig svenska för att få permanent uppehållstillstånd
  • Ökade aktivitetskrav under etableringstiden samt i försörjningsstödet

Anna Kinberg Batras tal bifogas. 
Läs mer i bifogad pm.