Nyhetsartikel
2 dec 2017

M: Fördubbla skadestånden för brottsoffer

Utöver straffskärpningar och mer resurser till Polisen behöver svensk rättspolitik ett tydligare brottsofferperspektiv. Därför vill Moderaterna fördubbla nivån på den kränkningsersättning som i dag utgår till brottsoffer. Den höjda ersättningen ska bekostas av de som begår brott. Den föreslagna reformen presenterades i dag av Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, i Ekots lördagsintervju.

- Sveriges rättspolitik måste få ett tydligare fokus på brottsoffren. De som utsatts för olika brott ska alltid kunna räkna med ett starkt stöd från rättsväsendets olika delar. Det är en central del i att förtroendet för rättsstaten ska kunna bibehållas, säger Tomas Tobé. 

 - Därför måste även reglerna för kränkningsersättningen reformeras. En sådan förändring skulle på ett tydligare sätt markera att brottsoffret utsatts för ett intrång på rätten till sin person och sin integritet, avslutar Tobé. 

Bakgrund 

Kränkningsersättning är en form av skadestånd som ersätter skador som uppstått till följd av brottsliga angrepp mot någon annans person, frihet eller frid. Det är en typ av skadestånd som oftast utgår till brottsoffer. 

Kränkningsersättningen handlar i grunden om att försöka kompensera det obehag, såsom rädsla eller förnedring, som brottsoffret tvingats utså. 

Kränkningsersättningen har hittills bestämts genom schablonbelopp som baseras på rådande etiska och sociala värderingar. Så bör det även vara fortsättningsvis. Nivåerna på ersättningen bör dock höjas avsevärt. Ersättningen för den som utsatts för våldtäkt bör exempelvis öka från 100 000 kronor till 200 000 kronor. En höjning är nödvändig för att ersättningen ska reflektera samhällets, och

Moderaternas, skärpta syn på syn på brottslighet som drabbar brottsoffer på ett integritetskränkande sätt. Moderaterna vill att den kostnadsökning som en höjd kränkningsersättning medför i huvudsak ska täckas genom att de personer som begått brott får betala mer till statskassan. 

 Läs mer om förslagen här

 Lyssna på intervjun här.

Tomas Tobé
Europaparlamentariker

Mer om Tomas