Lugn och ro – elevers hälsa

Skolan är en arbetsplats och där ska alla känna sig trygga.

Ingen ska behöva oroa sig för att utsättas för kränkande behandling. Det ska aldrig vara den som drabbas av kränkande behandling som ska tvingas flytta. Skolan ska alltid stå på den utsattes sida.  

  • Tydliggör och stärk lärares rätt att ingripa vid ordningssituationer

En lugn arbetsmiljö är en förutsättning för att elever ska kunna koncentrera sig på att läsa, skriva och räkna. Lärare ska ha tillräckliga förutsättningar och verktyg att hålla lugn och ro i klassrummet. 

  • Lärare ska få möjlighet att ge elever på gymnasiet och högstadiet ett skriftligt ordningsomdöme, men det inte ska ingå i slutbetyget.

Den psykiska ohälsan hos unga ökar. Folkhälsomyndighetens undersökning om Skolbarns hälsovanor visar att besvären ökar med ålder och att andelen tonåringar med besvär har fördubblats under en 30-årsperiod. Skolan är ofta den plats där psykisk ohälsa upptäcks först och då ska det finnas förutsättningar att ge eleven det stöd, hjälp och vägledning som hon eller han behöver.

  • Elevhälsan ska ha tillräckliga förutsättningar att möta elever behov.
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss