Lovskola och läxhjälp

För elever i högstadiet kan extra undervisningstid eller läxhjälp vara avgörande för att komma ikapp studierna i något eller några ämnen. 

  • Inför en skyldighet för kommuner att erbjuda lovskola från årskurs sex för alla som riskerar att halka efter. 
  • Obligatorisk lovskola för de elever som skolan bedömer är i behov av extra undervisning. 
  • Inför en skyldighet för kommuner och fristående huvudmän att erbjuda läxhjälp till alla elever från årkurs fyra till nio.
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss