Nyhetsartikel
28 jun 2018

Löfven sviker människor utanför storstäderna

På Stockholms gator och i departementens korridorer är regeringens landsbygdsfientliga politik knappt märkbar. Men för dem som bor utanför storstäderna är priset högt, skriver Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, Maria Malmer Stenergard, miljö- och jordbrukspolitisk talesperson, och Jessica Rosencrantz, trafikpolitisk talesperson, på Expressens debattsida.

Sveriges lands- och glesbygd och människorna som bor här är en viktig del av det som driver vårt land framåt. Dessvärre visar Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringen återkommande, såväl i ord som i handling, att de knappast är måna om att hela landets potential ska tas tillvara.

Regeringen driver en landsbygdsfientlig politik, och det är människor i hela landet som får betala priset. Rödgröna skattehöjningar slår hårt mot vardagslivet utanför storstaden. I maj passerade bensinpriset rekordnivån 16 kronor per liter. Under Stefan Löfvens ledning har skatten höjts gång på gång. Det ger klirr i statskassan. Pengar som regeringen bland annat spenderar på miljardsubventioner till byggherrar och elcyklar. Men för dem som inte har något alternativ till bilen blir livspusslet desto svårare när bensinpriset rusar.

Dessutom behöver underhållet förbättras i stora delar av vägnätet, och Trafikverket varnar för att resurserna är otillräckliga. Ändå säger regeringen fortsatt nej till våra förslag om att skjuta till de pengar som faktiskt krävs för underhållet. Istället ska människor nöja sig med sämre vägar och sänkta hastighetsbegränsningar. 

Flyget utgör en annan central del av Sveriges infrastruktur. Därför är det obegripligt att regeringen väljer att införa en flygskatt som straffar näringsliv och lokalt företagande samt människors kommunikationsmöjligheter och inte har någon klimatnytta att tala om. Nu ser vi konsekvenserna: orter står utan flyg och flygbolag planerar att bromsa sin expansion inrikes. Det är mycket allvarligt. 

Även regeringens oförmåga – eller ovilja – att agera i viktiga frågor drabbar landsbygden. Landsbygdsministern har haft nästan fyra år på sig att ta itu med problemen kring strandskyddet, men inte förrän fyra månader innan valet ansåg han att det var lämpligt att begära en översyn av reglerna.

Samma mönster upprepar sig i frågan om skogsbruket. Äganderätten har urholkats, bland annat i samband med att så kallade nyckelbiotoper pekats ut. Det innebär att skogsägare i praktiken belagts med avverkningsförbud på sin egen mark, utan ersättning. Regeringen behövde 695 dagars betänketid för att ens börja utreda frågan. Det slår mot skogsbruket, men också mot omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Inte heller har regeringen gett Polisen och Tullverket tillräckliga resurser för att stoppa de utländska stöldligor som plågar hela bygder. Ligorna står för hälften av alla bostadsinbrott. Samtidigt är polistätheten den lägsta på tio år. En polisbil ska täcka hela södra Lappland.

På Stockholms gator och i departementens korridorer är kanske allt detta knappt märkbart, men för dem som bor utanför storstäderna är priset högt – för den som vill starta företag, bygga ett nytt hem eller helt enkelt få vardagen att gå ihop.

Moderaterna ser hela Sverige. Därför säger vi nej till flygskatt, vi satsar på vägnätet och vi ökar skattenedsättningen på diesel som används i lantbruket. Vi vill tillsätta en äganderättsutredning och reformera strandskyddet i grunden. Vi gör en kraftig förstärkning av Tullverket, för att stänga gränsen för vapen, narkotika och stöldgods. 

Vi vill att rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska vara lika för alla - oavsett var i landet man bor. 

Elisabeth Svantesson,  Ekonomisk-politisk talesperson (M) 
Maria Malmer Stenergard,  Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson (M) 
Jessica Rosencrantz, Trafikpolitisk talesperson (M)

Läs hela artikeln här.