Nyhetsartikel
14 jun 2018

Lika möjligheter för alla barn – Ulf Kristerssons tal på Järvaveckan

I vårt Sverige ska rättigheter, skyldigheter och möjligheter vara lika för alla. När Ulf Kristersson idag talade på Järvaveckan stod möjligheterna i fokus. Alla barn ska få en chans att forma sin egen framtid, oavsett bakgrund eller bostadsort. Då behövs krafttag mot gängkriminaliteten, mer kunskap i skolan och tydliga krav i integrationspolitiken.

- Sverige är ett land där klassresan fortfarande är möjlig. Det går att ta sig framåt i vårt land. Det allra finaste i svensk jämlikhetstradition är att alla ska få sin egen chans, att det efternamn du fått inte bestämmer vem du är. Utan individuella val och egna prestationer, sa Ulf Kristersson.

- Men för att det löftet om social rörlighet inte ska ersättas med hotet om social ärftlighet, måste vi också ta de problem som finns i Sverige på allvar, fortsatte Kristersson. 

- Det duger inte att polistätheten är den lägsta på tio år. Det duger inte att 60 procent i vissa skolor går ut nian utan fullständiga betyg. Och det duger inte med förskolor där vare sig barn eller vuxna behärskar det svenska språket, sa Kristersson.

- Integrationen är en ödesfråga. Den berör hela vårt land. När många lever på bidrag och inte på eget arbete trängs annat undan. Välfärdens kärna blir lidande. Skatterna blir högre än vad de annars skulle ha varit. Då sjunker förtroendet för politiken. Tilliten i samhället minskar. Misslyckas integrationen även de kommande 5 och 10 åren, så kommer vårt samhälle glida isär på allvar, sa Ulf Kristersson. 

- De politiker som inte har reformer för integration har inget i den här valrörelsen att göra, tillade Kristersson.

Den ökande psykiska ohälsan är ytterligare ett allvarligt problem bland barn och unga. Ulf Kristersson presenterade därför en ny satsning på suicidprevention. Moderaterna föreslår att för varje krona som privatpersoner och företag skänker för suicidprevention – ska staten bidra med tre kronor. 

Varje år tar sammantaget 1 500 personer sina egna liv i Sverige, och bland män i åldern 15-45 är självmord den vanligaste dödsorsaken. Självmorden har minskat i alla åldersgrupper – utom bland de yngsta.

- Jag skulle nu vilja se en bred samling i Sverige – anhöriga, professionella, politiker och vanliga människor som vill bidra – för att ta nästa steg i arbetet mot självmord bland unga, avslutade Ulf Kristersson.

Läs mer här.
Se talet här.
Läs hela talet här.