Lärare

Skickliga lärare är den enskilt viktigaste resursen för att elever ska få en bra utbildning. Internationell forskning visar genomgående att tiden mellan skickliga lärare och elever är avgörande för att höja kunskapsresultaten. Sveriges lärare är en förutsättning för att alla elever ska få en bra start i livet och att vi ska fortsätta vara en kunskapsnation.
  • Inför fler karriärtjänster, särskilt i utanförskapsområden.
  • Behåll och utveckla satsningen på höjda lärarlöner.
  • Inför lärarassistenter för att avlasta lärare
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss