Nyhetsartikel
16 jun 2018

Lärande, kunskaper och ansträngning - Reformförslag för en skola lika för alla

Elevens egna ansträngning ska avgöra hur långt den kan nå i skolan - inte var den kommer ifrån eller vem den är. I dag lämnar var sjätte elev grundskolan utan behörighet till gymnasiet, samtidigt som vi vet väldigt lite om vilka kunskaper eleverna faktiskt har. Därför presenterar Moderaterna idag en rapport med åtgärder för mer kunskap i skolan och bättre kunskapsuppföljning och åtgärder mot segregation. I rapporten presenteras nya förslag om införandet av centrala prov.

Alla barn ska få en chans att forma sin egen framtid, oavsett var den kommer ifrån eller vilka föräldrar de har. I dag får inte alla elever den chansen Var sjätte elev lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Idag slås alldeles för många unga ut, utan överblickbara vägar tillbaka och in i vuxenlivet. Ett sådant Sverige vill vi inte ha. Skolan är därför en av våra viktigaste delar i välfärden för att möjliggöra social rörlighet för alla elever. Därför är Moderaternas främsta prioritering att fler elever ska lära sig mer i skolan.

 

Alliansens skolreformer med fokus på kunskap fick positiva effekter visade internationella kunskapsmätningar som Pisa och TIMSS. Men svenska elever presterar fortfarande under snittet i OECD. Därför föreslår Moderaterna reformer för mer kunskap i skolan. Det handlar om mer undervisningstid, en skolstart från sex års ålder och tydligare kunskapskrav som betonar faktakunskap.

 

Vi vet idag för lite om vad eleverna faktiskt lär sig i skolan. Verktygen för att mäta kunskaper är dåliga och kan inte utgöra underlag för att fatta politiska beslut om skolan. Därför föreslår Moderaterna centrala, externt rättade, rättade nationella prov samt diagnostiska prov i de tidiga årskurserna. Moderaterna föreslår också att vi ska mäta vilket tillskott skolan gjort till elevens kunskapsutveckling – vilket gör att man kan välja skola utifrån hur mycket skolorna förbättrar elevernas kunskaper och inte bara vilka betygsresultat de har. Moderaterna vill även utreda någon form av studentexamen eller inträdesprov till högre utbildning.

 

Moderaternas nya förslag om centrala prov i korthet:

  • Diagnostiska prov i lågstadiet
  • Centralt rättade nationella prov
  • Utreda införandet av studentexamen eller inträdesprov till högre utbildning

 

Rapporten är bifogad nedan.