Landsbygd

Den rödgröna regeringen har helt släppt ambitionerna om en politik som ser till hela Sveriges förutsättningar. Särskilt familjer som bor utanför storstäderna, där det många gånger saknas kollektivtrafik, straffbeskattas med regeringens politik i form av höjd bensinskatt, flygskatt, kilometerskatt och miljözoner. Äganderätten håller på att urholkas. Laglydiga svenska jägare och skyttar drabbas om regeringen inför EU:s vapendirektiv på fel sätt. Bristande vargförvaltning skapar otrygghet och leder till omfattande attacker på tamboskap.

Staten ska inte vara skogsägarnas värsta fiende. Minska regelkrånglet för svenska lantbrukare. Förenkla för laglydiga vapenägare.

Våra förslag: 

  • Vi vill stärka företagande på landsbygden, bland annat genom att tillåta gårdsförsäljning men också genom att göra det lättare att starta livsmedelsföretag.
  • Vi moderater kommer inte att gå med på några försämringar för laglydiga jägare, sportskyttar eller vapensamlare när EU:s vapendirektiv införlivas i svensk lag.
  • Det måste bli mer attraktivt att bosätta sig på landsbygden. Bland annat ska det gå att bygga nära vatten. Vi vill därför reformera strandskyddet i grunden.
  • Vi vill tillsätta en äganderättsutredning med fokus på de gröna näringarna.
  • Lantbruket behöver lägre kostnader för sin produktion, enklare regler och minskad administrativ börda.
Sten Bergheden
Landsbygdspolitisk talesperson
Anledningen till att jag började arbeta med politik är att jag vill förbättra villkoren för landets lantbrukare och företagare.
Mer om Sten
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Jobb och integration
Lag och ordning
Följ oss