Landsbygd

Den svenska landsbygden är grunden för några av Sveriges viktigaste näringar. För att säkerställa näringarnas styrka även i framtiden krävs en politik för tillväxt i hela Sverige. Det ger oss livsmedel, öppna landskap, exportintäkter och en levande landsbygd.

Våra förslag:

  • Stärk företagande på landsbygden, bland annat genom att tillåta gårdsförsäljning.
  • Stärk konkurrenskraften för de gröna näringarna genom regelförenklingar, sänkta kostnader och färre särkrav.
  • Öka skattereduktionen för jord- och skogsbrukets diesel.
  • Värna det nationella självbestämmandet över skogsbruket och stärk äganderätten.
  • Lantbruket behöver lägre kostnader för sin produktion, enklare regler och minskad administrativ börda.
  • Nej till straffskatter på transporter.
  • Det måste bli mer attraktivt att bosätta sig på landsbygden. Bland annat ska det gå att enklare att bygga nära vatten, därför behöver våra förslag för mer ändamålsenliga regler för strandskydd genomföras.

 

Sten Bergheden
Landsbygdspolitisk talesperson
Anledningen till att jag började arbeta med politik är att jag vill förbättra villkoren för landets lantbrukare och företagare.
Mer om Sten
Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
Följ oss