Landsbygd

Den svenska landsbygden är grunden för flera av Sveriges viktigaste näringar. För att säkerställa näringarna även i framtiden ska stå starka krävs en politik för tillväxt i hela Sverige. Det ger oss livsmedel, öppna landskap, exportintäkter och en levande landsbygd.

Våra förslag:

  • Se över och var beredd att förändra svenska särkrav för livsmedelsproduktion samtidigt som EU-regler förs in i svensk lag på ett sätt som värnar den svenska konkurrenskraften.
  • Stärk företagande på landsbygden, bland annat genom att tillåta gårdsförsäljning men också genom att göra det lättare att starta livsmedelsföretag.
  • Öka skattereduktionen för jord- och skogsbrukets diesel.
  • Stärka äganderätten för att säkerställa jord- och skogsbrukets konkurrenskraft.
  • Värna det nationella självbestämmandet över skogsbruket och stärk äganderätten.
  • Lantbruket behöver lägre kostnader för sin produktion, enklare regler och minskad administrativ börda.
  • Paket för ökad livsmedelsexport.
  • Nej till straffskatter på transporter.
  • Det måste bli mer attraktivt att bosätta sig på landsbygden. Bland annat ska det gå att enklare att bygga nära vatten, därför behöver våra förslag för mer ändamålsenliga regler för strandskydd genomföras.

 

Sten Bergheden
Landsbygdspolitisk talesperson
Anledningen till att jag började arbeta med politik är att jag vill förbättra villkoren för landets lantbrukare och företagare.
Mer om Sten
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss