Landsbygd

Sveriges lands- och glesbygd – och människorna som bor här – är en viktig del av det som driver vårt land framåt.

Hela landets potential måste tas till vara. Men tyvärr driver regeringen driver en landsbygdsfientlig politik, och det är människor i hela landet som får betala priset. Rödgröna skattehöjningar slår hårt mot vardagslivet utanför storstaden. Även regeringens oförmåga – eller ovilja – att agera i viktiga frågor drabbar landsbygden. Det gäller exempelvis äganderätten och strandskyddet.

  • Vi vill stärka företagande på landsbygden, bland annat genom att tillåta gårdsförsäljning men också genom att göra det lättare att starta livsmedelsföretag.
  • Vi moderater kommer inte att gå med på några försämringar för laglydiga jägare, sportskyttar eller vapensamlare när EU:s vapendirektiv införlivas i svensk lag.
  • Det måste bli mer attraktivt att bosätta sig på landsbygden. Bland annat ska det gå att bygga nära vatten. Vi vill därför reformera strandskyddet i grunden.
  • Vi vill tillsätta en äganderättsutredning med fokus på de gröna näringarna.
  • Lantbruket behöver lägre kostnader för sin produktion, enklare regler och minskad administrativ börda.
     
Sten Bergheden
Anledningen till att jag började arbeta med politik är att jag vill förbättra villkoren för landets lantbrukare och företagare.
Mer om Sten
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss