Kultur och idrott

Vi vill se ett levande kulturliv i hela Sverige. Du ska ha tillgång till kultur oavsett ålder eller bakgrund. Kulturen är en viktig del av samhället och bidrar till förståelse, bildning och utveckling. Den har stort egenvärde och ska vara fri.

Kulturen följer oss genom livet. Den tillhör och förenar alla. Det är mot den utgångspunkten som Moderaterna prioriterar att resurser riktas särskilt mot barn och unga från miljöer där idrotts- och kulturaktiviteter inte är ett självklart val. Därför investerar vi i satsningar som inkluderar alla barn och ungdomar och som stärker integrationen.

Våra förslag:

  • Värna ett fritt kulturliv
  • Ge alla barn och ungdomar möjligheter till kulturupplevelser
  • Bygg ut Skapande skola
  • Stötta den nyskapande kulturen
  • Stärk bibliotekens arbete med digitalisering för att nå nya grupper
  • Erbjud en fristad till förföljda konstnärer

 

Olof Lavesson
Kulturpolitisk talesperson
Jag vill se ett Sverige där fler kan få jobb, fler kan anställa och fler kan leva på lön istället för bidrag.
Mer om Olof
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss