Kultur och idrott

Vi vill se ett levande kulturliv i hela Sverige. Du ska ha tillgång till kultur oavsett ålder eller bakgrund. Kulturen är en viktig del av samhället och bidrar till förståelse, bildning och utveckling. Den har stort egenvärde och ska vara fri.

Våra förslag:

  • Värna ett fritt kulturliv
  • Möjliggör för fler jobb inom de kulturella och kreativa sektorerna
  • Ge alla barn och ungdomar möjligheter till kulturupplevelser
  • Sänk momsen på biobesök

 

Olof Lavesson
Riksdagsledamot, Malmö, Ordförande i kulturutskottet, Talesperson i HBTQ-frågor.

Ska vi klara de utmaningar Sverige står inför handlar det om en fortsatt tydlig arbetslinje och en ansvarsfull ekonomi.

Mer om Olof
Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
Följ oss