Viktor Emilsson

Ledamot i regionfullmäktige, Ersättare i Trafiknämnden
Kontakt 0723-05 43 91
vgemilsson@hotmail.com