Nyhetsartikel
16 aug 2018

Vi lovar billigare bussresor för alla!

- Genom att sänka priset i lågtrafik kommer vi att få ett mycket bättre nyttjande av våra bussar och vi kommer att få fler miljövänliga resor och det är bra för både klimatet och kronobergarna, säger Roland Gustbée om den motion han och Mikael Johansson nu lämnar till Region Kronoberg.

I dagarna har vi kunnat läsa om den framgångsrika sommaren för kollektivtrafiken där vi ser en stor ökning i resandet. Det är glädjande att så många väljer kollektivtrafik som färdmedel, däremot behöver vi ändra villkoren så att alla får likvärdiga förutsättningar att välja buss istället för egen bil i vardagen.

Många busslinjer har hög beläggning på morgon och kväll, men har ett ganska dåligt utnyttjande mitt på dagen. Samtidigt finns många pensionärer och andra daglediga som har ett behov av att resa på dagen men tycker att det är för dyrt.

Moderaterna arbetar konsekvent för att främja god tillgänglighet och minska vår gemensamma miljö- och klimatpåverkan. Därför är det viktigt att möjliggöra så att fler vill och kan välja kollektiva färdmedel istället för privata fordon.

En lågtrafiktaxa skulle möjliggöra att alla får möjlighet att uträtta mindre ärenden på ett miljövänligare sätt än att ta bilen. En sådan taxa ska vara lika för alla. På alla busslinjer och samma tider alla vardagar.

Moderaterna har därför lämnat en motion till Regionfullmäktige med uppdraget att ta fram ett förslag till lågtrafiktaxa och att redovisa förväntade konsekvenser för resande och regionens ekonomi.

- Vi har lyssnat på diskussionen som framförallt pensionärsorganisationerna fört fram, och så har vi tagit fram ett eget förslag som innebär likvärdiga villkor för alla, avslutar Mikael Johansson.

För mer information:

Roland Gustbée, 073-368 74 14

Mikael Johansson, 076-107 69 79