Nyhetsartikel
19 jun 2019

Vårdval BUP ska implementeras i Region Kronoberg.

- Vi är övertygade om att vi kan påverka den negativa trenden som regionen har haft de senaste åren i BUP. Andra aktörer kan hjälpa oss att korta köerna och det kan och ska betyda att kvaliteten ska öka för våra barn och unga. Vi gör detta för dem! Så kommenterade Mikael Johansson beslutet som regionfullmäktige har fattat om att vårdval BUP ska införas i Region Kronoberg.

Roland Gustbée, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, kommenterar beslutet så här:

- BUP har tampats med kapacitetsproblem i över 10 år. Priset har varit både dålig ekonomi och långa köer. Vårdval BUP innebär förhoppningsvis att det blir fler aktörer i länet som kan erbjuda barn och ungdomar ett alternativ.