Riksdagsledamot, Ledamot i Socialförsäkringsutskottet, Ordförande i Valberedningen, Adjungerad i förbundsstyrelsen