Våra regionpolitiker

Regionstyrelsen
Mikael Johansson
Regionstyrelsens ordförande, Region Kronoberg, Ledamot i regionfullmäktige
Mer om Mikael
Thomas Ragnarsson
Ordförande i den Regionala utvecklingsnämnden, Ledamot i regionstyrelsen, Ledamot i regionfullmäktige, Ordförande i Småland Airport, Ordförande i Destination Småland
Mer om Thomas
Ida Eriksson
Ordförande i Kulturnämnden, Region kronoberg, Ledamot i regionstyrelsen, Ledamot i regionfullmäktige
Mer om Ida
Roland Gustbée
Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Ledamot i regionfullmäktige, Ersättare i regionstyrelsen

Medborgarperspektivet innebär för mig att man som medborgare har starka rättigheter men också skyldigheter.

Mer om Roland
Göran Giselsson
Ledamot i regionfullmäktige, Ersättare i regionstyrelsen
Mer om Göran
Soili Lång-Söderberg
Ledamot i regionfullmäktige, Ersättare i regionstyrelsen, Ledamot i regionala utvecklingsnämnden
Mer om Soili
Regionfullmäktige
Mikael Johansson
Regionstyrelsens ordförande, Region Kronoberg, Ledamot i regionfullmäktige
Mer om Mikael
Thomas Ragnarsson
Ordförande i den Regionala utvecklingsnämnden, Ledamot i regionstyrelsen, Ledamot i regionfullmäktige, Ordförande i Småland Airport, Ordförande i Destination Småland
Mer om Thomas
Roland Gustbée
Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Ledamot i regionfullmäktige, Ersättare i regionstyrelsen

Medborgarperspektivet innebär för mig att man som medborgare har starka rättigheter men också skyldigheter.

Mer om Roland
Pernilla Tornéus
Ledamot i regionfullmäktige, Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Mer om Pernilla
Ida Eriksson
Ordförande i Kulturnämnden, Region kronoberg, Ledamot i regionstyrelsen, Ledamot i regionfullmäktige
Mer om Ida
Bo Frank
Ledamot i regionfullmäktige, Ledamot i regionala utvecklingsnämnden, Vice ordförande i Almi
Mer om Bo
Göran Giselsson
Ledamot i regionfullmäktige, Ersättare i regionstyrelsen
Mer om Göran
Oliver Rosengren
Ledamot i regionfullmäktige
Mer om Oliver
Soili Lång-Söderberg
Ledamot i regionfullmäktige, Ersättare i regionstyrelsen, Ledamot i regionala utvecklingsnämnden
Mer om Soili
Ove Löfqvist
Ledamot i regionfullmäktige, Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden
Mer om Ove
Pernilla Sjöberg
1:a vice ordförande i regionfullmäktige, Ersättare i kulturnämnden
Mer om Pernilla
Ingemar Swalander
Ledamot i regionfullmäktige, Ersättare i den Regionala utvecklingsnämnden, Ersättare i Destination Småland
Mer om Ingemar
Marcus Walldén
Ersättare i regionfullmäktige, Ledamot i Folkhälsoberedningen
Mer om Marcus
Tilda Ragnarsson
Ersättare i regionfullmäktige, Ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Mer om Tilda
Irene Bladh
Ersättare i regionfullmäktige, Ledamot i Patientnämnden
Mer om Irene
Rene Jaramillo
Politisk sekreterare, Region Kronoberg, Ersättare i regionfullmäktige
Mer om Rene
Lena Wibroe
Ersättare i regionfullmäktige
Mer om Lena
Margareta Schlee
Ersättare i regionfullmäktige
Mer om Margareta
Marie Larsson
Ersättare i regionfullmäktige
Mer om Marie
Sigvard Jakopson
Ersättare i regionfullmäktige, Ersättare i Patientnämnden
Mer om Sigvard
Håkan Bellin
Ersättare i regionfullmäktige
Mer om Håkan
Andrea Curtsby
Ersättare i regionfullmäktige
Mer om Andrea
Sonja Emilsson
Kommunalråd Älmhult, Förbundsstyrelseledamot
Mer om Sonja
Suzanne Frank
Ersättare i regionfullmäktige, Ordförande i förbundsstyrelsen
Mer om Suzanne
Matz Athley
Ersättare i regionfullmäktige
Mer om Matz
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Roland Gustbée
Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Ledamot i regionfullmäktige, Ersättare i regionstyrelsen

Medborgarperspektivet innebär för mig att man som medborgare har starka rättigheter men också skyldigheter.

Mer om Roland
Pernilla Tornéus
Ledamot i regionfullmäktige, Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Mer om Pernilla
Ove Löfqvist
Ledamot i regionfullmäktige, Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden
Mer om Ove
Tilda Ragnarsson
Ersättare i regionfullmäktige, Ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Mer om Tilda
Regionala utvecklingsnämnden
Thomas Ragnarsson
Ordförande i den Regionala utvecklingsnämnden, Ledamot i regionstyrelsen, Ledamot i regionfullmäktige, Ordförande i Småland Airport, Ordförande i Destination Småland
Mer om Thomas
Bo Frank
Ledamot i regionfullmäktige, Ledamot i regionala utvecklingsnämnden, Vice ordförande i Almi
Mer om Bo
Soili Lång-Söderberg
Ledamot i regionfullmäktige, Ersättare i regionstyrelsen, Ledamot i regionala utvecklingsnämnden
Mer om Soili
Ingemar Swalander
Ledamot i regionfullmäktige, Ersättare i den Regionala utvecklingsnämnden, Ersättare i Destination Småland
Mer om Ingemar
Trafiknämnden
Kulturnämnden
Ida Eriksson
Ordförande i Kulturnämnden, Region kronoberg, Ledamot i regionstyrelsen, Ledamot i regionfullmäktige
Mer om Ida
Pernilla Sjöberg
1:a vice ordförande i regionfullmäktige, Ersättare i kulturnämnden
Mer om Pernilla
Patientnämnden
Irene Bladh
Ersättare i regionfullmäktige, Ledamot i Patientnämnden
Mer om Irene
Sigvard Jakopson
Ersättare i regionfullmäktige, Ersättare i Patientnämnden
Mer om Sigvard
Politisk sekreterare
Rene Jaramillo
Politisk sekreterare, Region Kronoberg, Ersättare i regionfullmäktige
Mer om Rene
Ida Eriksson
Ordförande i Kulturnämnden, Region kronoberg, Ledamot i regionstyrelsen, Ledamot i regionfullmäktige
Mer om Ida