Nyhetsartikel
7 apr 2021

Tre kronobergare utvecklar Moderaternas politik!

Moderaterna har partistämma i oktober 2021 och det kommande året lägger vi fast stora delar av den politik som Moderaterna kommer gå till val på 2022. Vi omprövar och utvecklar ständigt vår politik för att bättre kunna lösa de samhällsproblem vi står inför och för att på ett bättre sätt ta vara på möjligheter Sverige har.

3 av 5 arbetsgrupper intas av kronobergare

I tre av partiets fem arbetsgrupper har moderater från Kronoberg tagit plats och kommer bidra till att formulera skarpa framåtsyftande förslag:

Ekonomi, tillväxt och utbildning

Oliver Rosengren, kommunalråd Växjö

Sverige hade redan innan pandemin låg tillväxt och hög arbetslöshet. När ekonomin inte växer i takt med behoven och pengar som behövs i vården och skolan istället går till bidrag krävs reformer. Det är hedrande att få ingå i arbetet med att lösa fundamentala samhällsproblem.”

 

Klimat, energi och miljö

Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande Växjö

” En hållbar samhällsutveckling med attraktiva klimatsmarta kommuner går hand i hand med en ökad tillväxt och fler växande företag, det har inte minst Växjö visat under en längre tid. Att ingå i arbetsgruppen som ska formulera moderaternas lösningar på klimat- och miljöfrågorna känns både hoppfullt och framåtsyftande då vi lär av de bästa och tar sikte på att nå ännu längre.”

 

Utrikes/EU/försvar och civil beredskap

Suzanne Frank, förbundsordförande Moderaterna Kronoberg

”Moderaterna är den starkaste politiska kraften inom försvarspolitiken och EU-politiken. Jag ser fram emot att delta i denna arbetsgrupp för att staka ut Sveriges framtida politik. Coronapandemin är en viktig del av arbetet eftersom det blivit tydligt att krisledningen och krisberedskapen i Sverige måste bli betydligt mer framgångsrik för att kunna hantera framtida allvarliga händelser i Sverige.”