Soili Lång-Söderberg

Ledamot i regionfullmäktige, Ersättare i regionstyrelsen, Ledamot i regionala utvecklingsnämnden
Kontakt 0706-93 65 97
lang.soderberg@gmail.com