Redigt folk i riksdagen och rejäla reformer för Sverige.

Den 11 september avgörs om Riksdagen ska ägna sig åt att lösa samhällsproblem eller fortsätta med en trött regering som tillåtit utanförskap, brottslighet och landsbygdsfientlighet breda ut sig.

Kronobergs län behöver starka företrädare i Riksdagen som står för sunt förnuft, hårt arbete och reformer som gör vardagen bättre för de miljoner svenskar som sliter varje dag – och därmed gör landet bättre. Vi vill vara din röst i den nationella politiken.

1. Oliver Rosengren

Om jag får förtroendet att vara din riksdagsledamot kommer jag prioritera:

  • Ordning och reda – i ekonomin, välfärden, vid gränsen och på gatorna. Fler poliser med högre lön och betald utbildning. Färre brottslingar med skärpta straff, slopade straffrabatter och fler övervakningskameror. Rätt till gedigen polisutredning när du utsätts för brott, till exempel vid stöld och inbrott. Färre ungdomsgäng med fler lovskolor, mer läxhjälp och stöd till föräldrar i utsatthet. Färre inbrott med skatteavdrag för hemlarm. Sveriges motståndskraft ska stärkas med NATO-medlemskap och mer pengar till försvaret. Mer pengar till välfärden med hårdare tag mot bidrags- och skattefusk.
  • Samhället ska fungera – mer i plånboken, växande företag och levande landsbygd. Sänk skatten på inkomster för jobb och företagande. Underlätta för jobbskapande med färre onödiga regler, lägre avgifter och bättre kompetensförsörjning. Underlätta pendling med 2-1-väg, viltstängsel och höjd milersättning. Billig och säker el med ny kärnkraft. Mer pengar i plånboken med sänkt skatt på el, bensin, diesel, snus och arbete. Attraktiva bostäder med slopat strandskydd. Bättre hälsa med korta köer till BUP, och med skatteavdrag för friskvård och PT-timmar.
  • Sverigelöftet – alla som kan arbeta ska arbeta och ansträngning ska löna sig. Färre arbetslösa med bidragstak och fler jobbskatteavdrag. Fungerande integration med ordnat mottagande och tydliga krav att delta i praktik och utbildning, lära sig språket och följa våra lagar. Stopp för bidragsinvandring och möjligheten att vara föräldraledig under SFI, Sverigeintroduktion eller andra etableringsinsatser. Byt ut flerbarnstillägget till ett nytt jobbskatteavdrag. Mer kunskap med mer undervisningstid, skickliga lärare och studiero i klassrummen.

Jag kandiderar till riksdagen för alla som arbetar, har arbetat och vill arbeta, för att göra Växjölöftet till Sverigelöftet. Jag nöjer mig inte förrän alla som kan arbeta också arbetar – det är nödvändigt för att samhället ska hålla ihop och för att varje människa ska komma till sin rätt. Därför är att ställa krav att bry sig.

Du vet vad jag tycker. Nu söker jag ditt förtroende att driva och förverkliga nödvändig politik för att få ordning på Sverige.

2. Thomas Ragnarsson

Om jag får förtroendet att vara din riksdagsledamot kommer jag prioritera:

  • Landsbygdsutveckling – en fungerande infrastruktur i hela landet bredband, el- och vattenförsörjning. Vi behöver bygga ett robust nät för att klara att försörja stad som landsbygd med el, vatten och bredband. Elförsörjningen måste vara stabil över tid och där kärnkraft blir en bärande del. Rent dricksvatten är inte en självklarhet i världen och därför måste vi jobba aktivt för att tillse att vårt vatten förblir så bra som det är i dag och hur vi ska säkerställa en säker och redundant vattenförsörjning i framtiden. Äganderätt och strandskyddsregler måste anpassas utifrån rimligheten att kunna bruka sin skog och mark, samt för att attrahera ett ökat bostadsbyggande på landsbygden.
  • Trygghet – för hela landet. Skjutningar och gängkriminalitet ska givetvis hanteras mycket hårt och samhället ska aldrig acceptera denna typ av verksamhet, men detta är inte en verklighet som det stora antalet medborgare möter. Verkligheten för de flesta är inbrott, dieselstölder och andra liknande vardagsbrott. Fler poliser, spridda över landets yta, större utredningsinsatser gällande mängdbrott. En fungerande och decentraliserad akutsjukvård i hela landet. Använda samhällets resurser mer samordnat där räddningstjänst i större utsträckning skulle kunna bistå ambulanssjukvården på landet, vilket skulle vara trygghetsskapande för den som drabbas av akut sjukdom eller olycka. Utbyggnad av det civila och militära försvaret för att kunna möta krissituationer och ofred, NATO-medlemskap.
  • Arbetslinjen-Arbete skapar möjligheter. Bättre ekonomi, minskat utanförskap och en fungerande integration. Ersättningsmodell för företag som kombinerar SFI och arbetsträning. För att möta framtidens kompetensbehov, så måste fler människor i arbete. Utbildningssystemet måste reformeras, valideringsmöjligheter måste tydliggöras och förenklas, sänkt skatt på arbete, underlätta regelverken för företag att anställa, nya anställningsformer och minskad regelbörda. Ökad kravställning på bidragstagare och hårdare straff för bidragsfusk.

Jag kandiderar till riksdagen för att ge landsbygden en röst. Sverige är fantastiskt, men tenderar att dras isär på grund av de geografiska skillnader som råder i landet. Rikspolitiken tenderar att utgå från storstadsområdenas verklighet och problematik, trots att över 60% av vår befolkning lever på landsbygden. Jag vill vara din röst i Stockholm, som driver frågor som är aktuella för vårt län.  

3. Sofia Stynsberg

Om jag får förtroendet att vara din riksdagsledamot kommer jag prioritera:

  • Svensk mat på bordet. Nu behövs starka åtgärder som underlättar våra bönders verksamhet och lönsamhet. Regelkrånglet måste upphöra, äganderätten stärkas och myndigheterna ska arbeta med att minska regler. Öka vår självförsörjningsgrad och skapa långsiktiga förutsättningar för våra jord-och skogsbrukare små som stora. Omgående ta bort formuleringen att jordbrukare bedriver miljöfarlig verksamhet. Göra det möjligt för gårdsförsäljning och värna vår jordbruksmark. Slopa det generella strandskyddet.

  • Trygghet i hela landet. Brott får aldrig löna sig, därför behövs fler poliser, skärpta straff och ett tydligt fokus på brottsoffer. Kriminella gäng ska inte få fäste i vårt land. Stärk tullens brottsbekämpande arbete. Militanta djurrättsaktivister ska inte stå över lag och ordning. Rusta upp vårt försvar och gå med i Nato.
  • Rusta upp vägnätet så hela Sverige kan arbeta. Säkerhet och framkomlighet är A och O därför tar vi ett samlat grepp för infrastrukturen. Vi vill ha bredare och säkrare vägar där så kallade BK4-standardvägar blir fler eftersom transporterna blir tyngre. Fokus på underhåll av vägar. Slopa höghastighetsbanan och rusta istället upp och utveckla den befintliga järnvägen. På landsbygden är vägarna avgörande för tillväxt och utveckling därför ska vi prioritera enskilda vägar.

Jag kandiderar till riksdagen för en levande landsbygd där bönder får vara bönder, vägar, service och säkerhet är en självklarhet. Ett land där vi kan leva tryggt och där frihet under ansvar råder.

Nu söker jag din röst att för Kronobergs län driva Moderat politik.

Sök gärna i fältet nedan på dina hjärtefrågor och läs mer om vad Moderaterna vill förändra efter valet.

Inga sökresultat

{{ subject[0].name }}